Menu Zavrieť

25. 10. 2011


FCNN

Íránský pastor Vahik Abrahamian s manželkou Soniou opustili 15. září svou zemi a odletěli do Nizozemska (s pomocí nizozemského velvyslanectví a se souhlasem íránských státních orgánů). Vahik a Sonia v minulosti často vyjadřovali touhu zůstat v Íránu kvůli své službě; obavy o vlastní bezpečnost však nakonec převážily a oba ze země uprchli.

Abrahamianovi byli zatčeni společně s dalším manželským párem v září 2010. Sonia byla propuštěna v dubnu 2011 (stejně jako druzí dva manželé) s ujištěním o manželově plánovaném propuštění o deset dní později. Vahik však nakonec zůstal ve vězení až do 29. srpna.

Poděkujte Pánu za to, že Vahika a Soniu stále vede a ochraňuje. Modlete se, aby v nadcházejících měsících prožívali jeho přítomnost a vedení. Modlete se také za mnohé další íránské křesťany uvězněné pro svou víru, včetně pastora Jusefa Nadarcháního.

Více informací o trpících bratřích a sestrách v Íránu naleznete na stránce Iran Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku