Menu Zavrieť

Je běžné, že představitelé OSN a američtí profesoři práva tvrdí v rozhovorech s vládami států, že podle mezinárodního práva jsou povinni liberalizovat potratové zákony. Pro-life aktivisté již celé roky uvádějí, že je to falešné tvrzení. Skupina expertů z oblasti práva, lékařství a politiky připravila a na setkání v městě San Jose v Kostarice schválila devítičlánkový dokument. Ten má pomoci těm zemím, na které OSN, jiné organizace a státy útočí a nutí je, aby zrušily své zákony , které chrání lidské bytosti v embryonálním a prenatálním stádiu jejich vývoje proti násilí potratů. Články prohlašují, že každé nenarozené dítě je svou přirozeností lidskou bytostí, popírají, že by potrat byl mezinárodně uznávaným lidským právem. Žádná z mezinárodních dohod nemůže být využívána na podporu takového údajného práva, ani orgány, které monitorují jejich dodržování, nemají oprávnění je interpretovat v takovém smyslu.

Na tiskové konferenci v sídle OSN v New Yorku 6. října dokument představili profesor Robert Georgie a Joseph Rees, bývalý velvyslanec USA ve Východním Timoru. Mezi 29 signatáři článků (anglicky na www.sanjosearticles.com/?page_…) jsou profesor John Finnis z Oxfordu, profesor John Haldane z University of St. Andrews, Francisco Tatad, bývalý vůdce senátní většiny na Filipínách, Javier Borrego, bývalý soudce Evropského soudu pro.lidská práva, člen britské královské rodiny lord Nicholas Windsor, Anna Záborská, slovenská poslankyně Evropského parlamentu, prezident organizace C.FAM Austin Ruse a Jakob Cornides, právník zaměřený na oblast lidských práv. V blízké době budou tyto články presentovány také v Evropském parlamentu, britské Sněmovně lordů, v italském parlamentu a na dalších místech.

zdroj: prolife