Menu Zavrieť

Compass Direct, Middle East Concern

10. října bylo v Káhiře pohřbeno několik obětí armádního útoku na skupinu křesťanských demonstrantů, při kterém zahynulo nejméně 26 lidí a další stovky utrpěly zranění. Útok byl zahájen 9. října v pozdních odpoledních hodinách. Křesťanští demonstranti procházeli Káhirou nedaleko nadjezdu v centru města, když je náhle zasypaly kameny a další předměty. Účastníci pochodu nakonec dorazili k budově známé jako Maspero, ve které se připravuje televizní a rozhlasové vysílání, kde do nich začali vojáci střílet a najíždět vozidly určenými k potlačování pouličních nepokojů. Večer se objevily zprávy o sporadických násilnostech namířených proti provozovnám firem vlastněným křesťany a také o bojích v okolí koptské nemocnice, kam byla převezena většina mrtvých a zraněných.

V návaznosti na tyto události, které jsou možná nejhoršími protikřesťanskými násilnostmi v historii moderního Egypta, vedoucí představitelé koptské pravoslavné církve vyzývají ke třem dnům modliteb a půstu za nadpřirozený zásah, a třem dnům smutku za oběti útoků. Koptští křesťané, kteří kdysi tvořili v Egyptě většinu, v současné době představují 7 až 10 procent z celkového počtu 80 milionů obyvatel.

Modlete se za pokoj, mír a spravedlnost v Egyptě. Modlete se za vedoucí představitele a vyprošujte jim Boží moudrost. Modlete se, aby Bůh pozvedal truchlící a všechny postižené obdařil milostí, aby dokázali útočníkům odpustit. Modlete se, aby Pán chránil a posiloval svou církev v Egyptě.

Modlitbu, ve které vyjdáříte svou solidaritu s trpícími křesťany v Egyptě, můžete vyvěsit na naši Zeď modliteb za pronásledovanou církev (Persecuted Church Prayer Wall). Více informací o pronásledované církvi v této zemi naleznete na stránce Egypt Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku