Menu Zavrieť

Compass Direct

Radikální muslimové 30. září vypálili a vyplenili kostel v Horním Egyptě; následně lehlo popelem ještě několik obytných domů a provozoven firem patřících křesťanům v okolí. Zástup čítající 3 000 muslimů vypálil kostel Mar Gerges v osadě Elmarenab v provincii Aswan a zbytky objektu z větší části zdemoloval, informovali očití svědkové. Útočníci vypálili také čtyři obytné domy a dvě provozovny firem v okolí kostela, ve všech případech se jednalo o majetek patřící křesťanům. Objevily se i zprávy o rabování.

Jedná se již o třetí podobný incident za posledních sedm měsíců, při kterém zástup radikálů v Egyptě vypálil křesťanský kostel. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti na životech. Napětí v Elmarenab vzniklo v posledním srpnovém týdnu, kdy muslimští extrémisté vyjádřili svou nelibost s probíhající rekonstrukcí kostela. Také nesouhlasili s křesťanskými symboly, které byly vidět zvenčí. Ve snaze přinutit křesťany, aby se podrobili jejich požadavkům, zablokovali muslimští extrémisté vchod do budovy a na ulicích vyhrožovali věřícím, kteří se tak stali rukojmími ve vlastních domech.

Modlete se, aby státní orgány přijaly veškerá potřebná opatření a ochránily křesťany před podobnými násilnostmi. Modlete se, aby křesťané nepodlehli malomyslnosti, ale využili každou příležitost ke společnému vyvyšování Boha a vzájemnému povzbuzování. Kéž si Pán egyptské křesťany použije a jejich počínání se stane svědectvím evangelia.

Více informací o pronásledování v Egyptě naleznete na stránce Egypt Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku