Menu Zavrieť

Podporte, prosím, verejnú výzvu za referendum o EUROVALOCH tu

 

Chceme REFERENDUM o EUROVALE!

7.10.2011

My doleuvedení občania,

1) Žiadame poslancov NR SR, aby dňa 11.10.2011 nehlasovali o Rozšírenom eurovale, ktorého prijatie znamená neúnosné a nespravodlivé zaťaženie občanov Slovenskej republiky dlhmi iných krajín, na ktoré slovenskí občania nemajú legálny demokratický dosah. Darovanie 7 200 000 000 eur z úspor daňových poplatníkov cudzím mocnostiam, či priamo alebo v podobe nesplatiteľných pôžičiek, je neospravedlniteľný morálny zločin na občanoch SR. [1], [5], [3], [7]

2) Žiadame poslancov NR SR, aby za žiadnych okolností neratifikovali politické plány, tzv. Európsky Stabilizačný Mechanizmus (ESM, alebo trvalý euroval) a Európsku Hospodársku Vládu (EHV), ani nijaké ďalšie medzinárodné dohovory, ktoré odovzdávajú zvrchované práva a vládnu suverenitu Slovenskej republiky – zostavovať nezávislú hospodársku, daňovú a fiškálnu politiku – cudzím mocnostiam. [2], [3], [4], [1]

  • Odovzdanie vládnej moci v predloženom rozsahu (ESM a EHV) [2] [8],  do rúk cudzích inštitúcií, zásadne obmedzuje demokratické vládnutie občanov krajiny, skrze parlament, nad slovenským štátom. Tento zásah predstavuje výraznú zmenu charakteru štátneho zriadenia a predstavuje vytvorenie novej podstaty štátneho zväzku medzi SR a EU. [2], [6].
  • Navrhované zmeny, prijaté v bežnom schvaľovacom procese bez potrebnej legitimity od občanov, znamenajú porušenie spoločenskej dohody medzi občanmi a vládnou mocou, ktorá je zárukou parlamentnej demokracie (viď. Ústava SR čl. 7.1 a 7.2). [6]

3) Preto žiadame, aby v závažných otázkach budúceho smerovania krajiny – ako sú prijatie Rozšíreného eurovalu (rámcová zmluva o EFSF), Európskeho Stabilizačného Mechanizmu (ESM) či Európskej Hospodárskej Vlády (EHV) – rozhodli občania a nie politici v slobodnom občianskom referende.

Odkazy:

 

zdroj: lifenews