Menu Zavrieť

06. 10. 2011 Hlas mučedníků, USA

Na skupinu jedenácti sirotků v severním Laosu v současné době vyvíjí nátlak ředitel sirotčince, aby přestali chodit do křesťanského společenství. Pokud tak neučiní, možná budou muset zařízení opustit.

Poté co jeden ze sirotků navštívil místní sbor a stal se křesťanem, sdílel se o evangelium se svými vrstevníky. Záhy se obrátilo ke Kristu dalších deset sirotků a všichni začali společenství navštěvovat pravidelně. Když se o konverzích dozvěděl ředitel, několikrát děti vyzval, aby do sboru chodit přestaly. Když jeho naléhání nepřineslo žádné výsledky, 19. srpna si předvolal skupinku do své kanceláře. Pohrozil jim, že musejí přestat do společenství chodit, jinak budou čelit následkům. Sedm dětí přislíbilo, že do sboru chodit přestanou, ale ani jedno z nich se nezřeklo své víry. Zbývající čtyři děti chodí do společenství i nadále a odmítly se nátlaku podrobit.

Modlete se, aby Bůh tyto sirotky chránil, neboť jsou zcela závislí na státní podpoře. Modlete se, aby jejich příklad vytrvalé víry obměkčil srdce lidí v okolí. Modlete se, aby je křesťané v Laosu a po celém světě nepřestávali pozvedat na modlitbách.

Více informací o zkouškách, kterým jsou křesťané v Laosu vystaveni, naleznete na stránce Laos Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku