Menu Zavrieť

Žilina   6. september  2011

Kam a podľa koho tancuješ Slovensko!?

Už to tu máme! Slovenská komerčná televízia Markíza sa aj napriek negatívnemu postoju odborníkov z oblasti spoločenského tanca rozhodla zaradiť do súťažno-tanečnej show Let´s Dance tanečný „pár“ Zoltán Horján a Marek Vrána. Jeden z menovaných sa netají pred verejnosťou svojou homosexuálnou orientáciou! Zdá sa Ti to absurdné? Nie, to je slovenská realita!

Niektorí z nás sa viac rokov aktívne venovali amatérskemu spoločenskému tancu a výchove tanečných párov. K čomu mal spoločenský tanec vychovávať? Tak ako i nás samotných vychovávali profesionálni učitelia tanca, predovšetkým k:

  • spoločenskému správaniu, ktoré bolo rovnako dôležité ako tanec samotný,
  • vzťahu medzi chlapcom a dievčaťom, čo v pubertálnom veku síce budilo skôr smiech, ale v konečnom dôsledku prinieslo i ovocie v podobe istej miery galantnosti, spôsobu komunikácie pri nadväzovaní priateľstiev, či vzťahov medzi pohlaviami
  • tancu ako takému, čo predpokladalo schopnosť podriadiť sa jeden druhému, ak sa mal dostaviť žiadaný efekt na parkete.

Spoločenský tanec však dnes neprináša tak potrebný výchovno-spoločenský rozmer, ale skôr istú formu erotizujúcej vášne, ktorá sa prejavuje v obliekaní, pohyboch, exhibicionizme, a žiaľ, i v uvoľnených medziľudských vzťahoch.  A preto reagujeme týmto listom.

Už viac ako rok sa Združenie pre ochranu rodiny snaží verejne poukazovať na devastujúci vplyv homosexuálne a LGBT orientovanej populácie na väčšinovú spoločnosť, nielen na Slovensku. Preto nie je možné, ani mysliteľné, aby sme mlčali, keď ide o „skrytú“ prezentáciu homosexuality na verejnosti v priamom prenose!

Kladieme si otázku: „Čo sa skrýva za týmto zámerom televízie Markíza?“

Je to len „nevinný“ žart televízie Markíza? Je za týmto rozhodnutím niečo iné? Prezentácia spoločenského tanca? Zvýšenie sledovanosti jej programov? Zvýšenie medzinárodného ratingu v hodnotení súkromných televízií? Ukážka pravdivých potrieb obyvateľov Slovenska? Návod na to, ako sa môžu uplatniť mladí ľudia v spoločnosti zmietanej nezamestnanosťou, či odpútanie pozornosti od jej skutočných problémov? Nejde náhodou o stále sústredenejší tlak svetovej homosexuálnej loby zameranej na obhajobu homosexuality a homosexuálneho spôsobu života celej spoločnosti s cieľom úplne deformovať a zmeniť pohľad na tradičnú rodinu a vzťahy medzi mužom a ženou podľa Božích ustanovení?  Nie je to priamy útok na už i tak otupené kresťanské svedomie a povedomie Slovákov? Nie je to výsmech slovenskému divákovi, ktorý si pri svojej holubičej povahe povie „veď je to celkom pekné – pozrite, ako pekne môžu tancovať spolu i dvaja muži, či onedlho i dve ženy? Nie je to dehonestácia samotného spoločenského tanca?

Skús sa nad tým zamyslieť a daj si sám odpoveď na uvedené otázky.

My kresťania považujeme zaradenie mužského páru do tejto súťaže za výsmech slovenským kresťanským cirkvám, ktoré nepochopiteľne mlčia nad touto nehanebnosťou. Verejne sa pýtame: „Pastieri kresťanských cirkví, prečo mlčíte?“ Pýtaj sa aj Ty!

Sv. Pavol píše : „Slobodno všetko.” Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.”  Ale nie všetko buduje. (1.Kor 10,23)

Áno, slobodno všetko! Ale len do istej miery a to miery, kedy svojou slobodou” nezačnem urážať Boží majestát!

A potom začne platiť.

„Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé,” „Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri a sami pred sebou rozumní!” (Iz 5,20-21)

Na zamyslenie stoja tieto slová sv. Pavla: nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo,…”(Rim 1,30) Nevzťahujú sa práve na tento toľko pripravovaný a propagovaný program televízie Markíza?

Oznamujeme všetkým, že tí, čo prijímajú účasť na týchto skutkoch televízie Markíza, tých, čo i len mlčaním alebo pozeraním, či zvedavosťou schvaľujú tento zámer, sú účastníci Božieho hnevu, ktorý na nich doľahne, ak nebudú konať skutočné pokánie za hriech nečistoty a nehanebnosť pred Bohom!

Vyzývame oboch aktérov, ktorí sa podujali na prezentáciu tejto zvrátenosti, aby sa vzdali svojho zámeru, odmietli účasť na tomto podujatí a prosili Boha o odpustenie za pohoršenie, ktoré svojim rozhodnutím verejne propagovať nemravnosť už spôsobili a spôsobia mnohým vlažným dušiam.

Nech Všemohúci Boh láskavo zhliadne a odpustí im ich počínanie.

A čo môžeš urobiť Ty?

  • napíš vedeniu televízie Markíza, aby stiahla z Let´s Dance tento pár,
  • bojkotuj toto vysielanie televízie Markíza,
  • zamysli sa nad vysielaním televízie Markíza a pokiaľ Ti jej program nevyhovuje, slobodne sa môžeš rozhodnúť a odhlásiť ho.

Nečakaj, že tento hodnotový zápas o Tvoju budúcnosť, budúcnosť Tvojej rodiny a detí vybojuje za Teba niekto iný. Teraz sa môžeš prejaviť, či pre Teba platí Boží zákon alebo dáš prednosť tomu, čo ponúka tento svet orientovaný na hedonizmus, konzum a pôžitok každého druhu, vrátane nečistoty a nemravnosti!

 

S úctou

Ing. Jozef Dupkala                                     Ing. Peter Miko

predseda Správnej rady                               podpredseda Správnej rady

 

Na vedomie : Vedenie tv. Markíza

Predseda KDH Ján Figeľ

Kresťanské cirkvi a spoločenstvá

RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU, prof. PhDr. Miloš M I S T R Í K, DrSc.

 

zdroj: zor