Menu Zavrieť

NEW YORK, 1. júl 2011 (C-FAM) Hlavná agentúra OSN programu Mládež v akcii navrhla potrat a dekriminalizovanú prostitúciu za kľúčové k naplneniu otázky reprodukčných práv mladistvých.

V príprave na OSN konferenciu mladistvých, ktorá sa uskutoční koncom júla v New Yorku, Y-PEER- program mladistvých populačného fondu OSN, zverejnil vyhlásenie vyzývajúce k realizácii sexuálneho reprodukčného zdravia a „práv“ mladistvých prostredníctvom legislatívy, politiky a programov a to na všetkých úrovniach vlády.

„Predstavujeme si svet, kde budú sexuálne a reprodukčné zdravie a práva mladistvých plne realizované a mladiství budú môcť okúsiť a oslavovať sexualitu,“ stojí vo vyhlásení.

Vyhlásenie kladie špeciálny dôraz na „právo voľby“ a vyzýva vládu k zostaveniu legálneho systému, kde budú mať mladiství univerzálny prístup na bezpečný potrat a komplexnú sexuálnu výchovu.

Vyhlásenie tiež zoskupuje homosexuálov, prostitútky a užívateľov drog s postihnutou mládežou a ostatnými, ktorí sa ocitli v krízových situáciách. Vyzýva k dekriminalizácii takéhoto správania a označuje ho ako prostriedok na uspokojenie potrieb mladistvých.

V otázkach zdravotnej starostlivosti vyhlásenie žiada zachovať dôvernosť práv vrátane detí vo veku desiatich rokov. Takéto práva na dôvernosť nahradia práva rodičov podieľať sa na zdravotných rozhodnutiah svojich detí. Veľká skupina rodičov sa proti tomu búri.

Spolu s vyhlásením spustilo Y-PEER propagačnú kampaň s cieľom pomôcť mládeži realizovať projekt SRHR (Sexual and reproductive health and rights/ Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva). Kampaň 10 dní aktivizmu (10DoA) je zameraná na používanie globálnych rozvojových cieľov a zaviazanosti na podporu legislatívnych a politických zmien.

 

10 DoA bude v presadzovaní svojho programu využívať Rozvojové ciele tisícročia, Medzinárodnú konferenciu o populácii a rozvoji akčného programu a rôzne iné vyhlásenia a dohovory .

Vízia Y-PEER pre realizáciu projektu SRHR pritupuje k dosiahnutiu medzinárodných rozvojových cieľov (MDG) kontroverzne. Používajúc tému zdravia ako platformu, vyhlásenie tvrdí, že mládež musí byť na dosiahnutie medzinárodných rozvojových cieľov a záväzkov pre SRHR prioritou .

Používanie rozvojových cieľov tisícročia na obhajobu HRSR je však kontroverzné. Vláda nikdy s takýmito cieľmi nesúhlasila. Sexuálne a reprodukčné zdravie sa objavilo v správe generálneho tajomníka MDG, aj to iba v prílohe. UNFPA a ďalší zástancovia potratu ho následne označili za nové ciele.

Pokým Y-PEER a ostatné skupiny ako IPPF a Koalícia mládeže presadzujú práva na základe laissez-faire prístupu k mladistvým, niektoré rozvíjajúce sa organizácie s tým nesúhlasia.

Ignacio Ibarzábal, výkonný riaditeľ latinsko-americkej organizácie Grupo Solido vyhlásil, že prístup OSN k sexualite vôbec neodráža túžby mnohých mladých.

„Nesúhlasíme s dospelými, ktorí mladých v dnešnej dobe generalizujú. Chceme zmysluplnú lásku a vzťahy, nie sexuálnu revolúciu.“

zdroj: lifenews