Menu Zavrieť

Proti vnášaniu napätia do slovenskej spoločnosti

Tlačová správa, 16. októbra 2015

Prosíme o podporu hromadnej pripomienky k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019.

Pripomienku môžete podporiť na portáli právnych predpisov do pondelka 19. októbra. Potrebujeme dovtedy získať podporu aspoň 500 občanov, no čím väčšiu podporu získame, tým bude mať naša pripomienka väčšiu váhu pri rokovaní s ministerstvom. Prosíme, pomôžte nám so šírením tejto informácie.

Spôsob podpory je nasledovný:

  1. V prehliadači otvorte túto adresu, na ktorej môžete prezrieť pripomienku.
  2. Na ľavej strane kliknite na voľbu Registrácia (ak už ste sa v minulosti registrovali, môžete prejsť rovno k bodu 4, 6 a 7).
  3. Registrujte sa (treba vybrať meno a heslo a zadať e-mail adresu).
  4. Prihláste sa prostredníctvom polí na zadanie mena a hesla na ľavej strane.
  5. Kliknite na voľbu Môj profil a nastavenia (tiež na ľavej strane). Zadajte požadované osobné údaje, aby Vám systém dovolil podporiť pripomienku (povinné sú: Meno, priezvisko, úplná adresa. Ostatné nie sú povinné).
  6. Znovu otvorte adresu z bodu 1.
  7. Kliknite na tlačidlo Podporiť, ktoré nájdete na spodku stránky.

Ďakujeme za podporu.

Znenie pripomienky

 

Pripomienka
Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 žiadame stiahnuť z legislatívneho procesu, ako politicky nekorektný a nekompetentný dokument, ktorý vnáša napätie do slovenskej spoločnosti a nie je v súlade s jej potrebami, pričom navyše jeho obsah vychádza z materiálu, ktorý neakceptovala ani vláda, ani spoločnosť a bol pripravený jednostranne lobistickou LGBTI skupinou. 

Odôvodnenie:
V materiáli sa píše, že „Obsah akčného plánu vychádza z prílohy č. 9 Stratégie, ktorá analyzuje práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí“, táto príloha (podobne ako ostatné) majú však podľa vyjadrenia ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka v čase prijímania Stratégie ľudských práv len informatívny charakter, a preto táto príloha nemôže tvoriť obsah dokumentu. Je zarážajúce, že minister Lajčák nedodržal slovo a že minister spravodlivosti prevzal gestorstvo nad materiálom, ktorý má takýto legislatívne nekorektný základ. Akčný plán obsahuje také množstvo bodov, ktoré zavádzajú nadpráva pre úzku skupinu občanov, zasahujúc do práv väčšiny a vytvárajúc v spoločnosti chaos a zdroj napätia, že tento dokument nie je možné pripomienkovať súborom pripomienok, ale ho len odmietnuť ako celok. Popri hrubom zásahu do výchovy a vzdelávania detí, do podstaty rodiny a rodičovských práv, do slobody vierovyznania, do práce učiteľov, do kultúry, jazyka, výberu zamestnancov atď., hrubo zasahuje do tradičných mravných hodnôt a súčasne slobody prejavu. Tento postup „znásilniť spoločnosť a umlčať ju“ ničí výdobytky demokracie a opäť zasieva medzi ľudí strach vyjadriť názor. Navyše sa to deje v čase hrozby prieniku moslimskej kultúry na Slovensko, čím sa v prípade prijatia tohto akčného plánu spoločenská situácia extrémne vyhrotí, radikalizuje a môžu vznikať prejavy násilia.


RizikaOckovania.sk
kontakt@rizikaockovania.sk