Menu Zavrieť
DÁTUM ZDROJA: 02. Apr 2015
ZDROJ: LifeSiteNews

 

Sudca odsúdil pouličného evanjelizátora, ktorý dostal pokutu za to, že v uliciach Taunton v Somerset citoval jeden verš z Biblie, ktorý odsudzuje homosexualitu namiesto toho, aby citoval iný verš.

Sudca Shamim Ahmed Qureshi z Bristolského kráľovského súdu nariadil pokutu Mikovi Overdovi, bývalému parašutistovi, ktorý sa stal kresťanom a evanjelizátorom, a to vo výške 200 libier (297 amerických dolárov) a uložil mu zaplatiť 1200 libier (1780 dolár), ktoré záhŕňali 250 libier (371 dolárov) ako kompenzáciu  homosexuálnemu aktivistovi, ktorý podal sťažnosť.

Sudca Qureshi tiež Overovi povedal, že nemal citovať úryvok z 20. kapitoly starozákonnej knihy Levitikus, ktorý vyžadoval trest smrti pre Izraelitov, ktorí sa podieľajú na sodomii. Qureshi povedal, že Overd mal namiesto toho použiť verš Levitikus 18:22, ktorý opisuje homosexuálne praktiky len ako „ohavnosť.“

„Prekvapuje ma, že sudca si myslí, že jeho úlohou je diktovať, ktoré časti Biblie sa môžu alebo nemôžu kázať,“povedal evanjelizátor.

„Necitoval som plné znenie 20. kapitoly knihy Levitikus, ani som nespomínal trest smrti, ale sudca mi hovorí, že by som mal použiť iné časti Biblie. To nie je sloboda prejavu, ale cenzúra. Sudca rediguje Bibliu,“povedal Overd, podľa správy Christian Legal Centre, organizácie, ktorá ho zastupovala na súde.

„Bolo mi nariadené zaplatiť náhradu za spôsobenie ,emocionálnej škody‘ niekomu, kto sa ku mne agresívne priblížil a vyžadoval odo mňa diskusiu na túto tému. Nedošlo k žiadnemu ublíženiu, zraneniu, ani krádeži, iba k jednoduchej nezhode nad teológiou, za čo som teraz dostal pokutu,“dodal.

Právnici v Christian Legal Centre (CLC) Paul Diamond a Michael Phillips poukázali na „veľmi neobvyklý aspekt tohto prípadu,“ kedy si svedkovia údajných urážlivých vyhlásení pána Overda nedokázali spomenúť, na to, čo povedal, ani kedy to povedal.

Správa CLC konštatovala, že „jeden z očitých svedkov Nigel Marley uviedol vo vyhlásení: ,nie som schopný znovu presne zopakovať frázy, ktoré Overd použil, ale bolo mi jasné, že to bolo homofóbne.‘“

„Mikova odvaha a jeho svedectvo o Ježišovi je nápadne podobné svedectvu apoštolov v prvotnej cirkvi,“ povedala Andrea Williamsová, generálna riaditeľka CIC. „Tiež museli stáť pred súdom a brániť sa za to, že kázali posolstvo lásky a pravdy. Oni taktiež čelili vymysleným obvineniam, ktoré ich vykresľovali ako ,narušiteľov.‘“

Teraz, rovnako ako vtedy, prichádzajú ľudia, narušitelia, ktorí obviňujú, na základe veľmi povrchných dôkazov, človeka, ktorý miluje Ježiša a miluje ľudí. Čo je dôvod, prečo Mike prichádza kázať do centra mesta Taunton.

„Vždy tu budú ľudia, ktorí nesúhlasia s učením Biblie. Ale my by sme mali z celej sily brániť slobodu ohlasovania milujúcim spôsobom, čo sa Mike Overd vždy snaží robiť,“ uzavrela pani Williamsová.

„Mojou motiváciu pre ohlasovanie evanjelia je láska k Ježišovi Kristovi a moja  hlboká starosť o ľudí, ktorí nepoznajú jeho obrovskú lásku a smerujú k večnosti bez Boha,“ povedal Overd.

Pán Overd po vynesení rozsudku povedal, že má v úmysle ísť ihneď späť kázať na ulice mesta Taunton. „Nasledujem môjho Pána, takže neprestanem v tom, čo robím.“

Zdroj:http://www.lifenews.sk/content/sudca-pokutoval-evanjelizátora-za-že-citoval-biblické-verše-o-homosexualite