Menu Zavrieť
DÁTUM ZDROJA: 23. Mar 2015
ZDROJ: LifeSiteNews

Nová stratégia, ktorou prísť do platnosti medzinárodné právo na potrat, minulý týždeň v sídle OSN neprešla. Tisíce delegátiek a obhajcov žien sa zhromaždili na 20. výročí prijatia Pekingskej deklarácie.

Potratové skupiny a ich priaznivci v OSN dúfali, že zástupcovia OSN stratégiu prijmú, a že každoročnú komisiu žien transformujú tak, aby sa zvýšil ich vplyv.

Švajčiarska delegátka, ktorá viedla rokovania, predložila najskôr minulý mesiac návrh stratégie o pracovných metódach Komisie o postavení žien (CSW). Povedala, že ide len o zaradenie predchádzajúcich uznesení  do „hlavného prúdu,“ čo delegátky prekvapilo.

Podľa navrhovanej stratégie sa mala CSW stať „normotvorným“ orgánom. Ide o návrh, o ktorom sa nikdy predtým neuvažovalo. Zo 193 členských štátov OSN je iba 45 členom CSW a ďalšie stratégie môžu členským štátom len odporučiť. Iná delegátka opísala taktiku použitú počas rokovaní za „zákernú.“

Od roku 1996 je CSW poverená „monitorovaním a hodnotením“ Pekingskej konferencie žien. Monitorovanie a hodnotenie sa vykonáva pomocou otvorených debát a panelových diskusií, kde každá krajina prezentuje to, čo robí pre to, aby splnila svoje politické sľuby.

Švajčiarsky návrh by toto monitorovanie a hodnotenie zmenil. Išlo by skôr o mechanizmus vzájomného hodnotenia, kedy by niektorý z členov CSW a mimovládne organizácie mohli komentovať a dávať odporúčania, ako majú jednotlivé krajiny implementovať uznesenia CSW.

Silné a vplyvné krajiny využívajú takéto postupy v OSN a tlačia na krajiny, aby legalizovali potraty a propagovali pojem sexuálnej orientácie a rodovej identity ako dôvod diskriminácie v medzinárodnom práve.

Rozšírená úloha mimovládnych organizácií predstavená v návrhu švajčiarskymi zástupcami, prekročila akékoľvek predchádzajúce dohody OSN. Aj napriek tomu, že mnohí boli proti tomu, aby táto úloha bola zahrnutá do uznesenia, zástupkyňa až do utorka večera trvala na tom, že vybrané zastúpenie skupín má mať možnosť priamo sa zúčastňovať rokovaní.

Implementovaním tohto návrhu by sa znásobili hlasy mocných krajín, ktoré podporujú potraty a dotujú organizácie, ktoré majú v OSN len málo výrazné postavenie, a tým by sa narušila transparentnosť a demokratická povaha tohto orgánu.

Potrat nie je ľudským právom a podľa globálneho politického konsenzu ide o predmet, ktorý treba riešiť vnútroštátnymi právnymi predpismi. Pre potratové skupiny je zmena tohto politického konsenzu prvým nevyhnutným krokom k tomu, aby bolo právo na potrat ustanovené ako medzinárodné právo. To sa spomedzi všetkých 193 členov Valného zhromaždenia ukázalo ako nemožné. Zástancovia potratov sa stále snažia dosiahnuť, aby Komisia mala menšie zastúpenie a obmedzený mandát.

Komisia prijala stratégiu o tom, ako bude vykonávať svoju činnosť najbližších desať rokov bez schválenia noviniek zo švajčiarskeho návrhu.

Zdroj: http://www.lifenews.sk/content/osn-neschválilo-medzinárodné-právo-na-potrat