Menu Zavrieť
DÁTUM ZDROJA:18. Mar 2014

KAPSKÉ MESTO – Africké, karibské a tichomorské parlamenty (ang. skr. ACP) vydali vyhlásenie odsudzujúce rozhodnutie Európskeho parlamentu odporučiť sankcie proti africkým národom, ktoré sa odmietajú podvoliť homosexuálnej agende EÚ. Podľa South Africa News24 ACP vyzýva africké hlavy štátov bojkotovať summit EÚ – Afrika plánovaný na máj.

ACP je organizácia zložená zo 79 afrických, karibských a tichomorských štátov, ktoré sú pripojené k Európskej únii v rámci „dohody o partnerstve ACP-EC.“

Európsky parlament zahlasoval minulý týždeň za odporučenie tvrdých ekonomických sankcií, zamietnutie cestovných víz, stiahnutie zahraničnej pomoci a iných sankcií proti Ugande a Nigérii. Bola to reakcia na nedávno schválené zákony proti homosexualite.

Na spojenom parlamentnom zhromaždení ACP a EÚ, ktoré bolo pred pár dňami v Štrasburgu, spolupredseda spojeného parlamentného zhromaždenia ACP a EÚ, Louis Michel, vydal tlačovú správu kritizujúcu ugandský zákon proti homosexualite.

„Každý zákon, ktorý kriminalizuje homosexualitu, je jasné porušenie“ medzinárodných dohôd, ktoré chránia menšiny a „musí byť okamžite odvolaný,“ povedal Michel o právnej legislatíve, ktorá vošla do platnosti 23. februára, keď bola podpísaná ugandským prezidentom.

„Nemôžeme nikdy pripustiť, aby vlády použili nejaký druh kultúrneho argumentu ako zámienku na ospravedlnenie démonizovania homosexuality,“ povedal Michel zdôrazňujúc, že „právo byť odlišný je základným výrazom ľudských práv.“

Ugandská legislatíva zameraná na ochranu tradičných rodinných hodnôt, bola ostro odsúdena dokonca i pro-rodinnými lídrami kvôli svojim tvrdým trestom.

Medzi trestné činy, na ktoré sa zameriava, patria homosexuálne akty, pričom je jeden z partnerov nakazený vírusom HIV, homosexuálne akty s maloletými, homosexuálne akty so zdravotne postihnutými, opakované sexuálne trestné činy a na každú osobu, ktorá vykonáva „manželský“ obrad párom rovnakého pohlavia.

Spoločné parlamentné zhromaždenie ACP-EU, ktoré bude hlasovať o tom, aké budú podmienky EÚ „regionálnej integrácie a modernizácie zvykov pre udržateľný rozvoj v krajinách ACP“ sa konalo v stredu 19. marca.

Zástupca Zimbabwe v ACP-EU, Makhosini Hlongwane, povedal, že ACP vypracovala vyhlásenie argumentujúce proti uzneseniu Európskeho parlamentu.

„Teraz vidíme nebezpečnú europeizáciu nášho hodnotového systému a našej kultúry viazanej na rozvojovú pomoc,“ povedal Hlongwane, podľa South Africa News24. „Ak nepodnikneme kroky na zastavenie ďalšieho prenikania do nášho kultúrneho územia, sme ako ľudia odsúdení.“

Zdroj: http://www.lifenews.sk/content/africk%C3%BD-l%C3%ADdri-vyz%C3%BDvaj%C3%BA-k-bojkotu-summitu-eu


PODOBNÉ ČLÁNKY

——————————————————————————————————————————————————————————————————————