Menu Zavrieť

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, MPSVaR SR
Ing. Oľga Pietruchová, M. A., riaditeľka

Vec: Váš blog zo 6. 10. 2013, 20:35 h
Od Harryho Pottera ku gender ideológii

Vážená pani Oľga Pietruchová,

kto si je istý svojou vecou, vie pokojne zaobchádzať so svojím protivníkom.
Nemusí ponižovať, urážať ani osočovať. Nie je odkázaný na falšovanie argumentov danej osoby, aby ju potom zosmiešnil. Toto všetko ste urobili vo Vašom blogu zo 6. 10. 2013, ktorý ste napísali ešte pred mojou prvou prednáškou na Slovensku. Robíte svojim vlastným záujmom zlú službu, pretože každý môže spoznať, že ste boli od zlosti úplne bez seba. Čudné, že ste sa nedali trochu zabrzdiť autormi predslovu nemeckého a slovenského vydania: vysoko váženým filozofom prof. Robertom Spaemannom a slovenskou poslankyňou v Európskom parlamente Annou Záborskou. Zasadili by sa za dielo „bigotnej náboženskej fanatičky“, ktorá „s obľubou publikuje v mládežníckom časopise nemeckej pravicovo-extrémistickej NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands – Národnodemokratická strana Nemecka), ideovej následníčky neslávnej NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – Národnosocialistická nemecká robotnícka strana, označovaná aj ako nacistická strana)?“

K tomu treba povedať: nesympatizujem so stranou NPD ani s nijakým orgánom tejto strany, ani sa s nimi nekontaktujem. Žiaľ, proti tomuto osočovaniu sa budem brániť právnymi krokmi.

Osočujete ma a pokúšate sa ma hanobiť nasledovným:

1. Vraciate sa k mojej kritike Harryho Pottera, ktorá nemá ani v najmenšom nič spoločné s témou gender. Robíte to zrejme preto, lebo chcete postaviť proti mne všetkých, ktorí s pôžitkom čítali Harryho Potera. Moju knihu z roku 2003, ktorú ste nečítali, staviate do atmosféry „pálenia kníh“ a „inkvizície“.

2. Ako hnací motív mojich publikácií kritizujúcich súčasnú spoločenskú situáciu mi podsúvate chamtivosť a ziskuchtivosť. Ako ste na to prišli?

3. Tvrdíte, že zatajujem svoj rozvod. Vo svojej prvej knihe Mein Weg zu Maria – Von der Kraft lebendigen Glaubens (Moja cesta k Márii – O sile živej viery) opisujem svoj životný príbeh veľmi otvorene. Na www.kuby.sk si môžete vypočuť moju prednášku zo 17. novembra 2012, v ktorej som rozprávala aj o tomto. Mám si nalepiť na čelo štítok „rozvedená, single“?

4. Nazývate ma „malým dieťaťom, ktoré jednoducho skúša, ako ďaleko môže ísť, aké hlúpostí môže šíriť“. Hovoríte, že „mám problémy s pochopením komplikovanejšieho textu“ a „základných sociologických termínov“, že som spisovateľka „fundamentalistického Dark Age fantasy žánru“ a že na Slovensko ma pozvali „bigotné organizácie“, ktoré (s mojou pomocou) rozširujú „homofóbnu, myzogénnu, ultrakonzervatívnu propagandu“. Týmto urážate tých, ktorí ma pozvali a s ktorými som sa stretla. Patria k nim: vydavateľ mojej knihy, podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ, poslanci Národnej rady SR, kardinál Ján Ch. Korec, riaditelia kňazských seminárov i viacerí biskupi Slovenska.

Vašimi obsahovými útokmi mi podsúvate pozície, ktoré nezastávam. Nedávate si námahu citovať moje výpovede, ale ich prekrúcate. Nebudem sa preto namáhať a vysvetľovať vaše prekrútené tvrdenia. Ak by ste si však skutočne prečítali moju knihu, preskúmali by ste citované pramene a potom by ste mali záujem o výmenu názorov týkajúcich sa vážnych otázok nášho spoločenského vývoja, rada budem s Vami komunikovať.

Pani Pietruchová, viete si vôbec predstaviť, že človek pracuje s čistým úmyslom, pretože chce svoj život skutočne zasadiť za službu pravde – vhod či nevhod? Mnohí bojovali proti nespravodlivým režimom, ktoré už uplynuli. Ani vtedy ich nebola malá menšina, ktorá nevyla s vlkmi a kládla odpor. Na nich sme dnes hrdí. Po páde Berlínskeho múru v roku 1989 sme nerátali s tým, že by mohla vzniknúť nová ideológia, ktorá ničí slobodu v mene slobody.
Viac ako 800 prípadov jej pustošenia je zdokumentovaných na http://www.intoleranceagainstchristians.eu. V dohľadnej budúcnosti sa rozpadnú sociálne systémy pre demografickú krízu. Potom príde deň zúčtovania pre tých, ktorí ničia hodnoty manželstva, rodiny a rodičovstva. A znova mnohí povedia, že o tomto ničení nič nevedeli. Som vďačná, že smiem prispieť k tomu, aby sa aj na Slovensku otvárali ľuďom oči a mohli obraňovať nosné hodnoty svojej kultúry.

S priateľským pozdravom

Gabriele Kuby

Zdroj: http://www.kuby.sk/program-navstevy