Menu Zavrieť

Slovensko je krajina, v ktorej sa začína pomalá príprava na zavedenie sexuálnej výchovy do vyučovacieho procesu.

Nemecka sociologička Gabriela Kuby, autorka knihy Globálna sexuálna revolúcia s podtitulom Strata slobody v mene slobody, navštívila v dňoch 7.10. – 10.10. 2013 šesť slovenských miest, v ktorých prezentovala a ozrejmila myšlienky gender ideológie.Počas návštevy Košíc poskytla rozhovor, v ktorom okrem iného uvádza aj svoj pohľad na Slovensko. Podľa pani Kuby sme krajinou, v ktorej začína pomalá príprava na sexuálnu výchovu v školách. Upozorňuje na to, aby Slovensko bolo veľmi pozorné, pretože v Nemecku sa takáto prax uskutočnila v tichosti. Môžeme pozorovať, že u nás bola snaha zaviesť Stratégiu ľudských práv bez dostatočnej informovanosti a verejnej diskusie. Až po vlne odporu zo strany občanov a občianskych združení bol termín prijatia presunutý na jún 2014.

Gabriele Kuby zároveň ozrejmuje nový tip totality, vysvetľuje potrebu rozlišovania medzi heterosexuálnym a homosexuálnym správaním, prináša informácie o tom, kto a prečo pretláča gender ideólogiu v EÚ.

V rozhovore Kuby vyjadrila aj svoj postoj voči riaditeľke odboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitosti Oľge Pietruchovej. Riaditeľka vo svojom blogu napísala, že Kuby spolupracuje s nacistickou stranou. Sociologička na jej vyjadrenia reagovala otvoreným listom, v ktorom uviedla, že proti jej očierňovaniu sa bude brániť súdnou cestou.

Otvorený list na odvolanie Oľgy Pietruchovej

Ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi, premiérovi SR Robertovi Ficovi a Ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi bol adresovaný Otvorený list na odvolanie Oľgy Pietruchovej. V Liste sa uvádzajú nasledujúce dôvody pre odvolanie riaditeľky odboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitosti: vo svojich verejných vyjadreniach opakovane šíri netoleranciu a náboženskú neznášanlivosť, osočuje a šíri klamstvá o verejne známych osobnostiach. Tretím dôvodom je stret záujmov, pretože pani Pietruchová je zakladateľka a členka viacerých lobistických organizácii.

Celé znenie otvoreného listu, ktorému zároveň môžete vyjadriť svoju podporu, nájdete na:

http://www.peticie.com/otvoreny_list_na_odvolanie_olgy_pietruchovej

Zdroj: http://www.stopautogenocide.estranky.sk/clanky/sexualna-vychova/video–rozhovor-s-gabriele-kuby-nielen-o-sexualnej-vychove.html