Menu Zavrieť
DÁTUM ZDROJA: 28. Jun 2013
ZDROJ:C- FAM

NEW YORK – Podľa najnovších správ čelia kresťania v Európe zatknutiam, pokutám, vandalizmu a profesným trestom, vzhľadom na rastúcu spoločenskú neznášanlivosť a vládne obmedzenia.

Tieto správy vnímajú spojenie medzi takouto diskrimináciou a vlnou nových zákonov, ktoré selektívne ovplyvňujú kresťanov.

„Do konfliktu sa dostávajú tí, ktorí sa snažia žiť podľa vysokých etických požiadaviek kresťanstva.“ Nie teda veriaci len podľa mena, ktorí sa prispôsobujú hlavnému prúdu v spoločnosti, hovorí Dr. Gudrun Kuglerová.

Kuglerová stojí na čele Observatória intolerancie a diskriminácie kresťanov, ktoré v máji v Albánsku zverejnilo svoju správu na medzinárodnej konferencii o tolerancii a diskriminácii.

Európske krajiny sa pýšia vedúcou pozíciou v oblasti ľudských práv, často však využívajú orgány ako Rada OSN pre ľudské práva, aby vyvíjali tlak na ostatné krajiny. Napriek tomu správa zistila, že sa množia nové zákony, ktoré stigmatizujú kresťanov a sú v rozpore s medzinárodnými ľudskými právami, ako napr. sloboda svedomia, prejavu a rodičovské práva.

V Holandsku sú potraty súčasťou povinného školenia pre pôrodníkov a gynekológov napriek právu nepodieľať sa na neetických lekárskych postupoch. Istý britský súd nariadil dvom katolíckym pôrodným asistentkám, aby dohliadali na iné asistentky, ktoré vykonávali potraty.

Švédsko nepovoľuje právo na výhradu vo svedomí u pracovníkov v zdravotníctve, pôrodných asistentiek, študentov medicíny či farmaceutov.

Írski matrikári môžu dostať až 6 mesiacov väzenia, ak by neoddali homosexuálov. Cirkvi môžu dostať pokutu, ak by nedovolili, aby ich majetok bol využívaný pri homosexuálnych obradoch.

Francúzsko zakazuje negatívne ústne prejavy voči homosexualite. Kresťanskí pouliční kazatelia, pro-life demonštranti a istý kresťanský manželský pár (v súkromnom rozhovore) boli obvinení z porušenia britského zákona o slovách či správaní, ktoré „môže byť príčinou obťažovania, znepokojenia alebo ohrozenia.“

Zatiaľ čo obscénne „Gay Pride“ pochody sú povolené, na právo kresťanov slobodne sa združovať sa pozerá s podozrením. Tiché protesty, poradenstvo a modlitby na potratových klinikách môžu v Rakúsku viesť k zatknutiu za stalking.

Majitelia kresťanského bed-and-breakfast zariadenia dostali pokutu za to, že neprenajali izbu vo svojom dome, kde žijú so svojimi deťmi, homosexuálnemu páru. V Holandsku sa vyžaduje, aby vládne orgány zrušili zmluvy so súkromnými subjektmi, ktoré majú výhrady voči homosexuálnym zväzkom.

Istý kresťanský lekár vo Veľkej Británii dostal výpoveď, pretože kolegom mejlom poslal modlitbu. Istý sudca rozhodol, že kresťania nemajú právo nepracovať v nedeľu s vyhlásením, že to nie je „základnou súčasťou“ ich presvedčenia.

Rodičia majú všeobecné právo vzdelávať svoje deti. Avšak domáce vzdelávanie je v Nemecku trestné, zatiaľ čo Rakúsko hrozí, že deti takýmto rodičom budú odňaté. Vo Švédsku je pre deti povinná názorná sexuálna výchova. V krajine, kde 11-ročné dievča podstúpilo dva potraty bez súhlasu svojich rodičov.

Spomínaná správa prichádza s hypotézou, že tieto zákony podporujú nepriateľskú klímu, ktorá umožňuje, aby napádanie kresťanov ostalo nepotrestané.

Istý umelec v Slovinsku zapálil kríž – rovnaký čin spáchal i pred 10 rokmi, ale na súde bol zbavený obžaloby. Katolícke kníhkupectvo vo Francúzsku bola spustošené 26 krát, pričom verejné orgány ani médiá na to nezareagovali. Poľský futbalový zväz zakázal kríže a Biblie ako „rasistické a xenofóbne materiály“.

Vo Francúzsku bolo 84 % vandalizmu za rok 2010 namierených proti kresťanským objektom. Isté mesto v strednom Španielsku zakázalo biskupovi vstup na oficiálne udalosti v meste za to, že kritizoval homosexuálny životný štýl.

„Kresťania nežiadajú osobitné zaobchádzanie,“povedal Gary Streeter, poslanec britského parlamentu. „Žiadame však rovnoprávnosť a chceme, aby hlboká viera dostala v našom zákone a spoločnosti rovnaký priestor.“

zdroj: http://www.lifenews.sk/content/nepriate%C4%BEstvo-vo%C4%8Di-kres%C5%A5anom-v-eur%C3%B3pe-rastie