Menu Zavrieť

Ředitel Mezinárodního Ústavu teoretické a aplikované fyziky, akademika Ruské Akademie přírodních věd Anatolij Akimov prohlásil: „Bůh je a my můžeme vidět projevy Jeho vůle. Toto je názor mnoha vědců, oni nejenže věří ve Stvořitele, ale opírají se o jasné poznatky.“

Vědec poznamenal, že v minulém století mnoho fyziků věřilo v Boha. Sám Newton měl teologické vzdělání a často opakoval: „Zákony mechaniky jsem odvodil od Božích zákonů.“

Když vědci vynalezli mikroskop a začali studovat, co se děje uvnitř buňky, procesy rozdvojení a dělení chromozomu, vyvolalo to u nich ohromující odezvu. Když se hovoří o tom, že člověk se objevil na zemi jako výsledek evoluce, vezmeme-li v úvahu frekvenci mutací a rychlost biochemických procesů potřebných na stvoření člověka z prvotních buněk, trvalo by to mnohem déle, než je věk vesmíru.

Podle mínění vědců, to, co různí filozofové nazývají Inteligencí nebo Absolutním, je mimořádně výkonný systém, který identifikujeme s všemohoucím Bohem Stvořitelem. Zdroj: http://prochurch.info/index.php/news/more/26615

zdroj: http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=21196