Menu Zavrieť

22. máj sa zapísal do čiernej histórie NR SR, keď 84 hlasmi schválila novelu trestného zákona (tlač č. 401) .
Jedná sa o prvú výslovnú ochranu homosexuálov zákonmi SR a je jasné, že i keď návrh zákona pochádza z dielne Ministerstva spravodlivosti, nemalý podiel na ňom bude mať loby EU, ktorá tlači v podstate na všetky národné vlády, aby prijali zákonodarstvo na ochranu tzv. sexuálnych menšín.

A keďže svet má dosť opovážlivosti, aby si týmto nebadaným spôsobom vytváral priestor pre neprávosť, my musíme zopakovať to, čo biblia hovorí už niekoľko tisíc rokov: homosexualita je hriech a zvrátenosť. Dávať ochranu homosexuálnej menšine je podobné ako dávať osobitnú ochranu prostitútkam, za to že sú prostitútky, alebo vrahom, za to že sú vrahmi.Títo ľudia nepotrebujú ochranu, ale pomoc, nepotrebujú byť utvrdzovaní v tom, čo ich robí prostitútkami, vrahmi, homosexuálmi, ale potrebujú to, čo im pomôže zmeniť sa.

Slovenský štát ale nezdieľa tento postoj každého dobrého kresťana a upravený trestný zákon hovorí o „osobitnom motíve“ pokiaľ je akýkoľvek trestný čin páchaný z dôvodu „nenávisti pre sexuálnu orientáciu“. Trestný zákon teda po novom bude chrániť vážnosť homosexuálov, pretože verejné prezentovanie homosexuality ako niečoho negatívneho môže priniesť práve naplnenie skutkovej podstaty trestného činu ohovárania, naviac teraz už z osobitného motívu.

A tak, nemôžme nepovedať, že Slovensko sa opäť vracia k postojom z pred roku 1989. Vracia sa rovnako i k praktikám, kedy nevládne väčšina, ale nejaká viac či menej zahalená elita veselo presadzujúca svoje ideologické predstavy o dobre, rodine, vzdelaní a pravde akoby náhodou v rozpore s kresťanskými ideálmi.

Ale ja i tak verím, že v srdci Slovenska je láska ku Kristovi, v srdci tohto národa sú ľudia, ktorí milujú pravdu a nebudú o nej mlčať ani keby ich to malo stáť všetko.

Otázka, ktorá sa ponúka je, ako bude vyzerať verejná diskusia o registrovaných partnerstvách? Do akej miery je možné beztrestne protestovať proti homosexuálnym párom, a ich legalizácii? Verím, že pre skutočných kresťanov táto otázka nie je až tak dôležitá, lebo pravý svedok Kristov nasleduje svojho Pána v každom čase, i v čase súženia či prenasledovania. Boha treba viac počúvať ako ľudí. A história potvrdzuje, že každá vláda, ktorá sa pokúšala potlačiť kresťanstvo hoc i použitím silových zložiek ako je armáda či polícia, v konečnom dôsledku mu veľmi pomohla, lebo takáto situácia preosieva pravých kresťanov od zradcov. Mučeníctvo, krvavé, alebo to nekrvavé, bolo vždy semenom viery každého národa. Naopak, zradcovia, zbabelci, karieristi a nactiutŕhači Kristovej cirkvi vždy nesmierne škodili, a to väčšinou z vnútra.

Teraz zdá sa každý z nás dostáva pozvánku byť svedkom toho, čo biblia nazýva „posledné časy“. Hriech sa toleruje natoľko, že nikto proti nemu verejne nehorlí, ba naopak, postaviť sa proti hriechu je trestné, mohlo by to niekoho uraziť. A našej morálke by bodľa štátom stanoveného ideálu mali vládnuť menšiny, ktorých spojila láska k zločinu. Oni nám priniesli svoje evanjelium inakosti, ktoré je vo svojej podstate evanjelium nijakosti, pretože nám káže, aby sme boli takí nijakí, ciže tolerantní. A keby niekto náhodou nechcel byť nijaký, tak je extrémista. A keby niekto chcel byť inaký a zároveň by nechcel byť extrémista, môže sa stať homosexuálom, to je totiž tá pravá, legálna inakosť. Inakosť, ktorú predstavovalo Písmo Sväté museli sme teda vypustiť, lebo nevyhovovala viac ješitným predstavám o ľudskej prirodzenoti a sexualite. Preto si dnešok vyžiadal takých „nijakých“ kresťanov. To sú tí kresťania, ktorí prijali podmienku tohto sveta: že teda môžu veriť Písmu Svätému, ale musia to prežívať čisto vnútorne, navonok treba ostať nijaký, lebo inak by to mohlo obmedziť slobodu sexuálnych menšín alebo náboženskú slobodu vôbec. K tomuto stavu nas EU evanjelisti snazia primäť. A Bohu vďaka za posledné časy. Diabol si nás vyvolil, aby nás preosial ako pšenicu. Ale Kristus hľadá nových Cyrilov a Metodov pre náš národ. Sú potrební rovnako ako pred 1150 rokmi. Posledné časy sú okrem iného aj časy, kedy na to, aby sme zradili Krista, stačí nič nerobiť. EU evanjelisti a iní posluhovači diabla sa už postarajú o zvyšok, a to aby čo najviac rozvrátili Kristovo dielo na tejto zemi, aby čo najviac ľudí veselo tancovalo na Gay Pride pochodoch, celkom spokojne utekajúc do večnej záhuby. Tam je totižto diablovo dielo dokonané: Keď naučí človeka veriť, že to zlo, ktoré robí, nie je zlo, ale dobro a láska.