Menu Zavrieť

V roce 2012 bylo pro svou víru ve světě zabito asi 105.000 křesťanů, informoval koordinátor řídícího výboru pro náboženskou svobodu v Itálii, Massimo Introvigne. Statistika je opravdu děsivá: V průměru každých 5 minut na světě umírá člověk proto, že je následovníkem Krista. Průzkum identifikoval nejnebezpečnější území, k nimž na prvním místě patří africké země: Nigérie, Somálsko, Mali, kde se lidé bojí přijít dokonce na bohoslužby. Dále jsou pro křesťany nebezpečné některé části Egypta, Pákistán, země, kde dosud dominují totalitní komunistické režimy, v čele se Severní Koreou, nebo země, kde je společnost ovlivněna etnickými nacionalisty, například Indie.

Proč se křesťané stali nejvíce pronásledovanou skupinou věřících ve světě? Jedním z důvodů nenávisti ke křesťanům, jak poznamenal expert, je především dominance agresivních ideologií: „Kruté pronásledování, vraždy a mučení pocházejí z určitých ideologií: například, ideologie islámského radikálního fundamentalismu, nejagresivnější formy etno-nacionalismu a starých komunistických ideologií. Je třeba mít na paměti a rozlišovat, že je netolerance jako součást určité kultury, a je diskriminace na základě nespravedlivých legislativních opatření, která se projevuje i v našich zemích na Západě.“

V poslední době zesílila rizika spojená s kulturní diktaturou, která se prosazuje zvláštními ideologiemi, mezi něž patří genderová ideologie. „Tyto ideologie samozřejmě cítí ohrožení ze strany křesťanů, kteří zvedají proti nim svůj hlas, a proto jejich lobbyisté vedou kampaň netolerance a diskriminace vůči křesťanům.” Zdroj: http://www.sedmitza.ru/news/3385161.html

zdroj: http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=15529