Menu Zavrieť

BRUSEL, 19. október 2012 (LifeSiteNews.com) – Podľa nemeckých pro-life organizácií sú fyzické útoky a ničenie majetku, negatívne stereotypy v médiách a obmedzovanie slobody zhromažďovania a vyjadrovania súčasťou normálneho pracovného dňa pro-life aktivistov v Európe.

Dve pro-life organizácie, „Kostbare Kinder” (Vzácné deti) a Observatórium prejavov netolerancie a diskriminácie proti kresťanom, predložili Rade pre ľudské práva OSN dokumenty, v ktorých sa vyjadrili, že ľudia, ktorí verejne nesúhlasia s potratom, sú predmetom pravidelného obťažovania.

„Od októbra 2008 okná nášho denného centra rozbili už štyrikrát. Steny sú veľmi často počmárané ľavicovými radikálnymi alebo rúhavými nápismi,“ uviedla organizácia Kostbare Kinder.

Vo svojom dokumente organizácia hovorí, že Agentúra pre verejný poriadok vo Freiburgu organizácii „zamedzila prístup” na dosah jednej míle od vchodu poradenského a potratového centra pre tehotné. Stúpenci pro-life v Kostbare Kinder sa venovali poradenstvu aj v uliciach. Mesto Freiburg reagovalo mediálnou kampaňou iniciovanou propotratovým poradenským centrom nazvaným Pro Familia v dvoch miestnych novinách a v televízii, kde nedali pro-life organizácii šancu, aby sa k veci vyjadrila.

„Za 13 rokov  nášho poradenstva na chodníku sme neurobili nič zlé alebo nelegálne,” hovorí organizácia vo svojom dokumente pre OSN. „V Nemecku je potrat stále nelegálny, hoci za určitých okolností nie je trestaný.”

„Neumožnenie prejavenia svojho presvedčenia mierovou demonštráciou alebo láskavého oslovovania s rešpektom k ostatným je narušením slobody prejavu, čo nepriamo diskriminuje zvlášť kresťanov, keďže táto otázka sa kresťanov zvlášť dotýka.”

Dr. Gudrun Kugler z Observatória prejavov netolerancie a diskriminácie proti kresťanom hovorí, že vo Freiburgu a v Mníchove boli mimovládnym organizáciám s kresťanským cítením protestujúcim pred potratovými klinikami a ponúkajúcim „alternatívu a rozhovor” ich aktivity vládnymi orgánmi „prísne obmedzené”.

„Miestne súdy sa vzdali pod tlakom cieľových lokalít, hlavne tých finančných. Súdy obmedzili formu manifestácie a geograficky obmedzili ich pôsobenie. Odvolania prebiehajú,” povedala.

Agentúry pre verejný poriadok nazvali poradenstvo na chodníku „hrozbou pre súkromie a práva ženy”. Vo Freiburgu pro-life aktivisti čelili pokutám a v Mníchove im bolo nariadené zaplatiť 1 500 € za ukazovanie obrázku 12-týždňového embrya s textom „šesť mesiacov pred narodením” na chodníku pred potratovou klinikou.

Organizácia hovorí, že ženy sa polícii alebo agentúre pre verejný poriadok doteraz nikdy nesťažovali. „Mníchovská polícia potvrdila, že naše správanie boli vždy a stále je bezúhonné.”

Organizácia zvlášť protestovala proti televíznemu spravodajskému spotu, ktorý vytvorila štátom financovaná televízna stanica ARD. Kostbare Kinder hovorí, že tvorcovia spotu odmietli dôkazy, že ženy, ktoré zmenili svoj názor na potrat, boli s rozhodnutím spokojné, hoci pro-life organizácia poskytla TV stanici kontaktné informácie žien, ktoré chceli hovoriť o svojich skúsenostiach. „Ponúkli sme im to, ale televízny štáb neprejavil žiaden záujem.”

Organizácia povedala TV štábu o niekoľkých prípadoch, kedy ženy prijali „od nás solidaritu a skutočnú pomoc”… „novinárovi Timovi Fugmannovi sme odovzdali písomné svedectvá vďačných a šťastných matiek vrátane fotografií detí, ale žiadna z týchto informácií sa v spote neobjavila.“

V spote moderátor predstavil organizáciu ako ľudí, ktorí „obťažujú a ohrozujú” ženy a lekárov, ale „v samotnom filme ani lekár, ani žiadne jeho pacientky nič také nehovoria,” povedala Kostbare Kinder pre OSN.

„Pre tento a ďalšie príklady je nám jasné, že tvorcovia správy vytvorili falošné „fakty” a podali ich svojim divákom.

„Nebolo tam vôbec žiadne vyvážené spravodajstvo (ktoré naša Ústava a Nemecký zákon o vysielaní médiám podľa verejného práva zvlášť nariaďuje), ale útočná kampaň.”

Pro-life pochody, pochody za ochranu rodiny a verejné podujatia v Nemecku a po Európe sa často konajú pod ochranou polície pripravenou na boj s výtržníkmi. Násilné útoky sa stávajú normou. Video vytvorené organizáciou Kostbare Kinder ukazuje relatívne pokojnú konfrontáciu v Münsteri medzi pro-life pochodujúcimi vrátane účastníkov s malými deťmi v kočiaroch a radikálnymi demonštrantmi proti pochodu. Kresťanskí pro-life demonštrujúci sú strážení tuctom policajtov a sú ťažko skúšaní krikom a urážkami protidemonštrantov, z ktorých sú niektorí oblečení v kostýmoch mníšok, iní pochodujú s dúhovou vlajkou. Protidemonštranti kričia a pískajú na píšťalkách, aby prehlušili kresťanské spevy.

Observatórium prejavov netolerancie a diskriminácie proti kresťanom tiež plánuje dokument pre Vysokého komisára pre ľudské práva OSN. Uvedie v ňom, že v Nemecku „protináboženské organizácie vytvorili nepriateľskú atmosféru pre otvorenú diskusiu.”

Podľa Observatória sa ohováračské kampane v médiách a negatívne stereotypy stali bežnými a v poslednom čase vyvolali „nenávistné incidenty”, ako napríklad blokovanie prejavov profesorov alebo prednášajúcich na univerzitách, ako aj „manifestácie proti mierovým podujatiam.” Observatórium zaznamenalo incidenty v Európe a vytvorilo výročnú správu o protikresťanských aktivitách. Medzi nimi boli vandalizmus a fyzické útoky, ako aj vládne obmedzovanie politických práv kresťanov.

zdroj: lifenews