Menu Zavrieť

Kalifornský senát schválil návrh zákona omezujícího léčení homosexuality u mladistvých. Kritici tvrdí, že opatření nerespektuje vědecké standardy ani osobní a rodinná práva.

Dr. Christopher Rosik, prezident Národní asociace pro výzkum a terapii homosexuality (NARTH), řekl, že převážně předpojaté hlasování z 30. května představuje „vítězství politického aktivismu nad objektivní vědou“.

Návrh byl schválen v poměru hlasů 23-13, senátní návrh 1172 nyní čeká na posouzení státním shromážděním.

„Americká asociace psychologů zjistila, že neexistují žádné studie, na jejichž základě by bylo možno přesně odhadnout účinnost zásahů na změnu sexuální orientace nebo výskyt způsobených poškození,“ uvedl Rosik v prohlášení z 31. května, v němž odmítl tvrzení, že léčba sexuální orientace je neúčinná nebo škodlivá.

„Podle NARTH,“ řekl, „by skutečně vědecký přístup vyžadoval rozsáhlejší a lepší výzkum, abychom mohli na tyto otázky odpovědět, a ne legislativní zákaz, který nebere ohled na odborné posudky ani na rozhodnutí rodičů.“

Přestože byla některá ustanovení v návrhu v důsledku kritiky porušování náboženské a osobní svobody zmírněna, stále obsahuje nejkontroverznější část: zákon by osobám mladším 18 let pociťujícím náklonnost ke stejnému pohlaví zakazoval podstoupit terapii nebo vyhledat poradenství, a to bez ohledu na jejich přání nebo na rozhodnutí jejich rodičů.

Nová verze návrhu zákona neobsahuje dřívější části vztahující se k léčbě dospělých – které pod hrozbou právní odpovědnosti naléhaly na odborníky, aby tyto osoby utvrzovali v náklonnosti ke stejnému pohlaví a odrazovali je od léčby.

Nicméně nejnovější verze návrhu zákona obsahuje nové prohlášení o státním „závažném zájmu ochraňovat mladistvé před vážnými škodami způsobenými snahou o změnu jejich sexuální orientace“.

Národní asociace pro výzkum a terapii homosexuality ve spolupráci s Pacifickým právním institutem hodlá pokračovat v boji proti tomuto právnímu opatření. Terapeutická asociace vyzvala své příznivce, aby kontaktovali členy Kalifornského státního shromáždění a požádali je o podporu práv dětí a rodičů.

Kromě námitek NARTH a jejích příznivců si návrh zákona vysloužil i překvapivou kritiku od redakční rady LA Times – která sice odmítá léčení homosexuality, ale nedomnívá se, že by tato praxe měla být omezena právními předpisy.

Kalifornský zákonodárný sbor „je naprosto nevhodný k tomu, aby řešil problémy rodin nebo předepisoval normy pro lékařskou a psychiatrickou praxi,“ napsal tento list v úvodníku z 11. května.

„Zákonodárci nemají žádný odborný vhled do problematiky psychiatrie, ani nejsou voleni na základě svých rodičovských schopností,“ píše se v úvodníku. „Upřímně řečeno, je znepokojující sledovat, jak se snaží nařizovat terapeutům, co mohou, nebo nemohou říkat, nebo jak mají léčit pacienty.“

zdroj: res claritatis