Menu Zavrieť

(Hlas mučedníků, USA)

Pákistánský evangelista podporovaný Hlasem mučedníků nás požádal o modlitby za několik lidí, kteří byli nedávno seznámeni s poselstvím evangelia.

Evangelista „Sam“ se modlil se svým dobrým přítelem Hadím několik měsíců, nikdy však nedostal vhodnou příležitost k rozhovoru o své víře. Nedávno si mu Hadí sám řekl o výtisk Nového zákona a začal si v něm číst.

Sam byl také požádán o modlitbu za dívku s chronickými bolestmi ledvin; poté co se za ni u ní doma modlil, bolest náhle zmizela. Ohromení příbuzní se ptali, jak je to možné. „Všechno je možné v Pánu Ježíši Kristu,“ řekl jim Sam. Celá rodina se rozhodla Ježíše následovat.

Před několika týdny s Samovi po kázání v kostele jistý muž přiznal, že často pomýšlí na sebevraždu. Příbuzní na něj vyvíjeli nátlak, aby se rozvedl, protože mu manželka neporodila žádné děti; po rozhovoru se Samem a modlitbou s příbuznými všichni odevzdali své životy Kristu.

Přestože pákistánské zákony zaručují příslušníkům menšin značnou míru svobody vyznání, nemuslimové musí svou víru praktikovat velmi obezřetně a často čelí různě intenzivním výhrůžkám islamistů. Radikální islamisté pronásledují také pákistánské křesťany – formy pronásledování zahrnují věznění, fyzické týrání a dokonce i zabíjení.

Modlete se za spásu Hadího. Modlete se za posilování víry zmíněných dvou rodin, aby i ony mohly účinně šířit evangelium. Proste Boha, aby i nadále dával své církvi v Pákistánu růst. Modlete se, aby pákistánští křesťané uprostřed pronásledování pro svou víru vzhlíželi k Bohu a hledali u něj sílu.

Více informací o pronásledování pákistánských křesťanů naleznete na stránce Pakistan Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku