Menu Zavrieť

Komise OSN pro populaci a rozvoj zvažuje „právo na sexuální a reprodukční zdraví“ desetiletých dětí. I generální tajemník Ban Ki-Moon souhlasí. V nedávno vydaném prohlášení řekl: „Mladí lidé, stejně jako všichni ostatní lidé, sdílejí lidské právo na zdraví včetně sexuálního a reprodukčního zdraví.“

Mezinárodní právo v současnosti nezná „právo“ na sexuální a reprodukční zdraví a zcela jistě neuznává toto právo v případě dětí. Ale v loňském roce zvláštní zpravodaj OSN pro zdravotnictví Anand Grover vyvolal polemiku, když prohlásil, že „právo“ na sexuální a reprodukční zdraví existuje, a poté dokonce tvrdil, že toto právo zahrnuje přístup k potratům, antikoncepci a sexuální výchově.

To, že generální tajemník a Komise pro populaci a rozvoj spojují toto právo s mládeží a dokonce s dětmi, je velmi kontroverzní, neboť toto právo může být vykládáno tak, že umožní přístup k potratům a antikoncepci. Mezinárodní organizace jako Planned Parenthood (IPPF) a IPAS, neochvějní obhájci sexuálních a reprodukčních práv nezletilých na mezinárodní úrovni a na půdě Organizace spojených národů, již zaslaly oficiální vyjádření výboru připravujícímu konferenci o těchto otázkách. Tyto organizace podporují tato práva včetně antikoncepce a potratů. Používají tuto konferenci jako příležitost k útoku proti účasti rodičů v oblasti sexuálního zdraví svých dětí.

Pro organizace, jako je IPPF, jsou rodiče největší překážkou v tom, aby nezletilí získali přístup ke službám, jako jsou potraty a antikoncepce. Doufají, že na konferenci vytvoří takové klima, že role rodičů bude odsunuta na okraj. IPPF ve svém oficiálním prohlášení tvrdí, že „zákony, které omezují přístup mladých lidí k sexuální a reprodukční zdravotní péči, včetně vyžadovaného souhlasu rodičů nebo partnera“, musí být buď odstraněny, nebo by se od jejich provádění mělo upustit. IPAS jde ještě dál a tvrdí, že nezletilí by měli být považováni za nezávislé činitele a neměly by se jim klást žádné překážky, které ignorují jejich „schopnost činit informovaná rozhodnutí“.

Jejich hlavním cílem na této konferenci bude omezit účast rodičů a vyzvat jednotlivé státy, aby podporovaly jejich pozici a taková vyjádření, jaké již navrhl generální tajemník. Zdá se, že již ve svém úsilí mají náskok, vzhledem k tomu, že dokument, který bude na konferenci projednáván, vyzývá „vlády … aby věnovaly plnou pozornost uspokojování potřeb mladých lidí ohledně reprodukčního zdraví, služeb a vzdělávání a plně respektovaly jejich soukromí a diskrétnost“. Členové Komise začali dokument projednávat a konečné zasedání se bude konat v dubnu. Je jisté, že bude patřit mezi ty nejkontroverznější, jaké se v uplynulých letech konaly. 19.4.2012, claritatis.cz

zdroj: prolife