Menu Zavrieť

V časopisu Journal of Medical Ethics byl v lednu publikován článek nazvaný „Co činí zabíjení špatným? (What Makes Killing Wrong?), ve kterém dva významní američtí bioetici navrhují opustit pravidlo, že lékař nesmí zabít pacienta. Píší: „Tradiční lékařská etika přijímá pravidlo, že lékaři nesmí zabít své pacienty, Tato norma je často nahlížena jako absolutní a universální. Naproti tomu my jsme tvrdili, že zabíjení samo o sobě není mravně vadné, ačkoliv je stále mravně vadné způsobit úplnou zdravotní nezpůsobilost. … Zapeklitý problém při provádění transplantací- že vynětí vitálních orgánů zabíjí dárce- může být snadno odbourán opuštěním normy proti zabíjení.“ Zabíjení pak autoři povolují, protože „problém se zabíjením není ve ztrátě života nebo vědomí, ale spíše ve ztrátě všech zbývajících způsobilostí“.

Kořenem takových úvah je nesprávná filosofická představa, že hodnota lidského života je založena na způsobilostech jednotlivce. Pak zabít pacienta, který ztratil všechny své funkční způsobilosti a autonomii, nemůže být neúctou k jeho autonomii, protože už mu žádná autonomie nezůstala. Nemůže tedy být nečestné jej zabít, když mu to nezpůsobuje žádnou škodu.

Tradiční etici varují před takovým uvažováním, běžným v lékařské komunitě, které podkopává právo kohokoliv na život a jeho zákonnou ochranu a ničí veřejnou důvěru v lékařskou profesi. Dalším krokem pak může být zabíjení neproduktivních osob, srovnatelné se zabitím krávy, která už nedává mléko. 2.3.2012, lifesitenews.com

zdroj: prolife