Menu Zavrieť

(Australian Evangelical Alliance Religious Liberty Commission)

Začátkem prosince 2011 došlo v osadě Saft-el-Khamar v provincii Minya k únosu šestnáctileté egyptské křesťanky Amiry Gamal Saber. Policejní velitel v Minya sice únos potrvrdil, ale nijak na něj nereagoval. O několik týdnů později se rodině ozval neznámý muž s požadavkem na zaplacení výkupného. Příbuzní se vypravili s penězi do Gízy, po příjezdu však byli nasměrováni na policejní stanici, kde se dozvěděli, že případ řeší státní zástupci. U soudu prokurátor (podporovaný týmem dvanácti právníků) rodičům Amiry sdělil, že se jejich dcera dobrovolně rozhodla konvertovat k islámu. Na základě této informace bylo rozhodnuto o umístění Amiry do státního výchovného zařízení v Gíze, kde setrvá až do svých osmnáctých narozenin, aby se jako plnoletá mohla k islámu přihlásit oficiálně. Otec se odvolal k nejvyššímu státnímu zástupci.

Modlete se za Boží zásah do Amiřiny situace. Proste, aby Bůh naplnil Amiru i její rodinu silou nezbytnou k překonání těchto útrap. Modlete se také za všechny egyptské křesťany; nechť stále upírají svůj zrak na Ježíše, vytrvají ve víře a nenechají se přemáhat únavou a malomyslností (Židům 10,32–39; 12,1–3).

Více informací o utrpení egyptských křesťanů naleznete na stránce Egypt Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku