Menu Zavrieť

 

HOLANDSKO, 8. september 2011 (LifeSiteNews.com) – Podľa novej smernice, ktorú vydala Asociácia holandských lekárov majú lekári s morálnymi námietkami voči eutanázii „mravnú a profesionálnu povinnosť“ poslať pacienta so svojou žiadosťou k inému lekárovi, ktorý im vyhovie.

„Ak nie je lekár pripravený brať do úvahy žiadosť pacienta, nemal by ju tým pádom ani vykonať. Musí však pacienta poslať k iným lekárom, ktorí takéto predsudky nemajú a eutanáziu vykonajú,“ stojí v dokumente s názvom ´Pozícia lekára pri dobrovoľnom ukončení života´.

„Hoci neexistuje žiadna zákonná povinnosť odkázať pacientov, existuje morálna a profesionálna povinnosť poskytnúť im včasnú pomoc pri hľadaní lekára (napríklad v rámci praxe), ktorý nemá námietky voči vykonaniu asistovanej samovraždy,“ pokračuje dokument.

Nedávny prieskum Een Vandaag, ktorého sa zúčastnilo 800 holandských všeobecných lekárov priniesol údaje, že takmer tretina z nich za posledných 5 rokov odmietla žiadosť o vykonanie eutanázie a takmer dve tretiny lekárov vyhlásilo, že „sa pravidelne cítia pod tlakom“.

Narastajúci tlak od rodín pacientov bol potvrdený u 36% opýtaných. Viac ako 80% dokonca potvrdilo, že cítia narastajúci tlak aj od spoločnosti.

Zákon o holandskej eutanázii vyžaduje súhlas 2 lekárov, ktorí potvrdia, že pacient trpí neznesiteľnou bolesťou a s rozhodnutím bude oboznámený ešte skôr, ako sa samotná asistovaná vražda uskutoční. Nová smernica však hovorí, že všetky žiadosti o eutanáziu by mali byť brané vážne, aj keby bol pacient jednoducho iba unavený zo života a nie v konečnom štádiu choroby.

„Dokument nabáda všetkých doktorov konzultovať prípad s odborníkom v prípade, že je odôvodnená pochybnosť o štádiu bolesti a lekár cíti, že pacientovo právo posúdiť jeho žiadosť by nemalo byť pustené z rúk,“ pokračuje smernica.

Alex Schadenberg, predseda Koalície predchádzania eutanázie, poukázal, že počet asistovaných vrážd v Holandsku výrazne vzrástol z roka na rok a že počet úmrtí bez výslovnej žiadosti alebo súhlasu sa tiež neustále zvyšuje.

„Správa z roku 2009 hovorí o 2636 zaznamenaných prípadov eutanázie, čo je 13% nárast oproti roku 2006. Holandsko má však dokonca samostatné kategórie pre asistovanú vraždu a smrť bez výslovného súhlasu alebo žiadosti. V roku 2005 správa zaznamenáva približne 400 úmrtí eutanáziou a 550 úmrtí bez súhlasu alebo žiadosti.“

„Skutočnosť je taká, že eutanázia sa v Holandsku vymkla spod kontroly,“ uzavrel Schadenberg.

zdroj: lifenews