Menu Zavrieť

ŠTRASBURG, 7. jún 2011 (LifeSiteNews.com) – Európsky súd pre ľudské práva (ECHR) adresoval britskej vláde požiadavku o objasnení práva kresťanov vzhľadom na nedávno zavedené zákony „rovnosti“.

Vláda by mala predovšetkým uviesť, či verí, že práva kresťanov boli v nedávnych prípadoch porušené. Jednotlivci boli pokutovaní za prejavy viery na pracovisku, nosenie kríža, či odmietanie homosexuality.

Súd nasmeroval na britskú vládu otázku: ,,Zasiahli obmedzenia verejného nosenia kríža na pracovisku do práva žalobcu o prejave náboženstva alebo viery, ktorý je chránený Článkom 9 a týka sa práva na náboženskú slobodu?“

Štyria britskí kresťania, ktorí sa stretli so Zákonom rovnosti, podali ECHR sťažnosť. Každý z nich však vďaka britským súdom o svoje odvolanie prišiel a prípady boli posúdené na ďalšie vyšetrovanie. Keď sa ministri britskej vlády vyjadria, súd rozhodne o potrebe ďalších rokovaní.

Spomínanú štvoricu tvoria: Nadia Eweidová, pracovníčka British Airways, ktorá dostala v práci zákaz nosenia náhrdelníka s krížikom; Lillian Ladelová, oddávajúca, ktorá odmietla sobášiť páry rovnakého pohlavia; Gary McFarlanová, poradkyňa vzťahov, ktorá dostala výpoveď len preto, že odmietla poskytnúť sexuálne poradenstvo partnerom rovnakého pohlavia a skupinu uzatvára Shirley Chaplainová, zdravotná sestra, ktorá dostala zákaz pracovať na oddelení po odmietnutí zvesiť z hrude náhrdelník s krížikom.

Štyri prípady sú len odzrkadlením narastajúcich ťažkostí, ktorým musia čeliť kresťania vo Veľkej Británii a radi by konali podľa svojho náboženského presvedčenia aj vo svojom profesijnom živote.

V rozhovore pre Sunday Telehraph generálna riaditeľka Centra kresťanských právnikov (CLC) Andrea Minichiello Williamsová, označila prípady za „značne významné“. CLC je na čele hájenia práv kresťanov, ktorí sa dostali do priameho sporu so zákonom, najmä so zreteľom na homosexualitu.

Williamsová skonštatovala: ,,Zdá sa, že neprimeraný odpor ku kresťanskej viere a konanie súdov vo Veľkej Británii vedie k hlbokej nespravodlivosti.“

,,Ak v Štrasburgu uspejeme, pevne verím, že zákon rovnosti a ďalšie právne predpisy rôznorodosti budú zrušené alebo prepracované tak, že kresťania budú môcť slobodne pracovať a vystupovať v súlade so svedomím.“

Dodala: „Ľudia s ortodoxným pohľadom na sexuálnu etiku sú vylúčení zo zamestnania, pretože nezodpovedajú programu rovnosti a rôznorodosti. To je problém, ktorý chceme vyriešiť. Takáto nespravodlivosť nemôže byť ďalej podporovaná“.

Keď ľudová vláda Tonyho Blaira zaviedla Zákon rovnosti, najmä nariadenie týkajúce sa sexuálnej orientácie, výsledkom bolo zrušenie činnosti takmer všetkých katolíckych adopčných agentúr v Británii, ktoré nepovoľovali homosexuálom alebo voľne žijúcim párom adoptovať si dieťa, pokým budú udržiavať zväzky s katolíckou cirkvou. Odvtedy verejná atmosféra netolerancie voči kresťanom narástla. Hovoria totiž čo si myslia a konajú podľa svojho svedomia.

Jednotlivci boli pokutovaní za „prehrešky“ ako vyhlasovanie na verejnosti, že homosexualita je hriešna, za odmietnutie ubytovať homosexuálov v jednej hotelovej izbe a za nosenie kresťanských symbolov pri práci.

Všetci kresťanskí zdravotníci, ktorí chcú nosiť kríž, sú proti potratu, veria, že homosexuálom treba pomôcť zanechať ich spôsob života a ktorí zdieľajú informácie o terapeutickej hodnote viery, prichádzajú do sporu s novým zákonom a na rozličných rokovaniach svoje prípady prehrávajú.

zdroj: LifeNews