Menu Zavrieť

Milí priatelia detí,

podporte prosím hromadnú pripomienku CBR (kliknite tu), aby sme zabránili zneužitiam a rozširovaniu právomocí sociálky na základe nejasných štandardov pri posudzovaní starostlivosti o dieťa a ďalším manipuláciam, ktoré návrh zákona, prezentovaný ako návrh zákona o rodine, umožňuje. Ide o legitimizovanie juvenilnej justície na úkor práv rodičov pod zástierkou boja proti týraniu detí. Podpisy zbierame do 20.1., takže ostáva v podstate len týždeň na získanie ďalších Vašich známych na podporu tejto hromadnej pripomienky, aby mohla byť ministerstvom prerokovaná a snáď aj akceptovaná.

Už samotné označenie zmien ako novelizácia zákona o rodine je manipulatívne. Podstatné zmeny, ako napr. násilný vstup sociálky za asistencie polície do obydlia na preverovanie stavu dieťaťa, kompetencie zamestnanca sociálky a ďalšie iné, sú súčasťou návrhu zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Najhoršie je, ako uvádza posledná 10. pripomienka, ktorú predkladáme, že rodiny nemajú jasné, či ich starostlivosť sa nemôže posudzovať ako ohrozenie zdravia alebo zlé zaobchádzanie, keďže žiadne definície minimálnych štandardov neexistujú. Pritom hrozbou je odobratie dieťaťa, čo je vážna trauma v jeho vývine.

Táto legislatívna aktivita predpokladá, že rodina je miestom, kde je dieťa najviac ohrozené. Pritom štát legitimizuje a financuje inštitucionálne násilie v pôrodniciach, kde sa vykonávajú potraty a kde sa odoberajú bábätká matkám na novorodenecké oddelenia (česť výnimkám). Tieto bezprávia už dlho tolerujeme, nečudo, že štát bude rozširovať ďalšie inštitucionálne násilie, ktorým chce kontrolovať rodinu namiesto aby rodine pomáhal. Nikto nevyhľadá pomoc sociálky, ak má problémy pri výchove a starostlivosti o dieťaťa dobrovoľne, lebo vie, že by riskoval odobratie dieťaťa, ak nie ešte aj nejaké trestné stíhanie.

Vopred Vám ďakujem za Vašu podporu a pomoc pri získaní ďalších podporcov tejto pripomienky. Verím, že sa nám podarí získať aj 20 tisíc podpisov a v mene týchto občanov na rozporovom konaní hájiť záujmy dieťaťa, rodičov a spravodlivosti.

Rada by som Vám tiež dala do pozornosti portál o rodičovstve ZaStolom.sk, ktorý včera zverejnil rozhovor so mnou pod názvom Rodičovstvo ma inšpiruje v pro-life zápase.

A napokon, čo malo byť na začiatku: prajem Vám a Vašim rodinám šťastný rok 2015!

Vaša, Ing. Jana Tutková