Menu Zavrieť

Odpoveď pani Zsuzsanny Répás (zástupkyne štátneho tajomníka pre maďarské komunity v zahraničí) v mene predsedu vlády Maďarskej republiky pána Viktora Orbána na kópiu listu premiérovi Slovenskej republiky pánovi Róbertovi FICOVI ohľadne prijatia ústavného zákona na ochranu rodiny, inštitútu manželstva a výchovy detí rodičmi z 10. júla 2013.

 

Preklad listu:

Jozef Dupkala

Predseda Predstavenstva

Združenie pre ochranu rodiny

 

Vážený pán predseda,
ďakujem za Váš list, v ktorom sa vyjadrujete k skutočne závažnej otázke, akou je dôležitosť ochrany rodiny a detí. Dovoľte mi odpovedať Vám v mene predsedu vlády Viktora  Orbána.
Sme vďační za Vaše myšlienky, ktoré majú podobný tradičný základ ako podstatné časti nového Základného zákona Maďarska, ktorý bol nedávno schválený maďarským parlamentom. V Základnom zákone je zakotvené: „Je to naše presvedčenie, že rodina a národ tvoria základ nášho spolužitia a že naše základné hodnoty súdržnosti sú vernosť, viera a láska… Maďarsko bude chrániť inštitúciu manželstva ako zväzok muža a ženy založený na dobrovoľnom rozhodnutí a rodinu ako základ prežitia národa.“
Súhlasíme s Vašou iniciatívou a sme presvedčení, že ak by viaceré európske štáty podporovali spomenuté hodnoty, znovu by zohrávali kľúčovú úlohu v európskej spoločnosti.

S úctou,
Zsuzsanna Répás
Zástupkyňa štátneho tajomníka pre maďarské komunity v zahraničí