Menu Zavrieť

Vážení fanatici a fanatičky,

dovoľujem si Vás osloviť a napísať vám pár slov. Chcem hneď na začiatku povedať, že ste mi sympatickí a patrím medzi vás, patím do rovnakého rádu rytierov fanatizmu, do ktorého nás sáče rovnako postmoderná ako dekadentná loby ľudských práv. Áno, aj pán Lajčák sa pridal k tým, ktorí udeľujú tento titul posledných čias: fanatik. Tento pán, rovnako ako už dávno homosexualisti a genderisti, ujal sa právomoci, ktorá im spadla z ľudskoprávneho neba a ponúka sa pre každého ľudskoprávneho aktivistu. Veru, kto sa „znovuzrodil“ pre ľudské práva, takmer okamžite dostáva tento dar: označiť odporcov ľudskoprávnej (no dnes lepšie povedané sexuálnej) revolúcie za fanatikov.

A tak pán Lajčák v roli samozvaného kráľa ríše ľudských práv do rádu fanatikov pasuje na počkanie každého, kto si ešte pamätá na svoje kresťanské korene, prečíta si Bibliu a verí jej viac ako doktrínam o ľudských právach. Pán Lajčák, v duchu nediskriminácie a tolerancie, v duchu rešpektu inakosti pochopil objednávku homo – gender loby, a to že inakosť a tolerancia platí len pre homosexuálov a homosexualistov, pre ostatných táto tolerancie znamená „držať jazyk za zubami o svojich biblických názoroch“. Nuž, kde sú tie časy, keď nám občianski aktivisti vyčítali, že slováci vedia nadávať iba pri pive a pred televízorom. Teraz, keď sa slováci občiansky prebúdzajú a bojujú zase len občianskými nástrojmi za to, čo považujú za dobré, zase to len nie je dobré.

Milí fanatici  a fanatičky, vy, čo ste si dovolili veriť Písmu Svätému viac ako ľudským právam, ste mi milší ako ten najväčší bojovník za ľudské práva. Uvedomujem si totiž, že tolerancia, ktorej sme svedkami, je tolerancia nastolovaná „palicami a obuškami“ (viď poslená novela Trestného zákona alebo  Francúzsko). Pojem fanatik či fanatička, ktorí lobisti ľudských práv tak radi používajú, je pojem čisto vágny, homo a gender lobisti sa zámerne vyhýbaju odpovedi na otázku podľa akých kritérii niekoho označujú za fanatika.

A tak dnes je to už nejaký ten rok čo vypuklo niečo čo sa nazýva sexuálna revolúcia. Ovocím tejto revolúcie, ktorá začala niekedy v 60. rokoch minulého storočia, je napríklad kontrola počatia (a hlavne hormonálna atikoncepcia), normalizácia verejnej nudity, normalizácia predmanželského sexu a častého striedania partnerov ako i normalizácia/legalizácia umelých potratov. Sexuálna revolúcia neskončila, naopak, dnes vrcholí v prijatí a normalizácii iného ako heterosexuálneho vzťahu, ako i polygamie.

Homosexualita nie je pre svet až taká novinka. Písmo Sväté o nej pojednáva a jasne ju odsudzuje minimálne 2000 rokov. Čo je ale úplna novinka, to sú homosexualisti. Homosexualisti su heterosexuáli, ktorí sympatizujú z homosexualitou. To je celkom nový trend točiaci sa okolo už spomínaných pojmoch o neodsudzovaní, inakosti, tolerancii či dokonca láske. Títo homosexualisti si nepriznávajú fakt, že za volaním po tolerancii sa neskrýva nič iné ako požiadavka na privilégia a výsady pre homosexuálov. Homosexualizmus a homosexualisti, to je skutočný nadprodukt, vrchol sexuálnej revolúcie, ktorej sme svedkami.

Inu, homosexualisti žiadajú, aby, ak veríme Božiemu slovu, verili sme mu v skrytosti. Keď túto požiadavku nesplníme a dovolíme si nemlčať, sme automaticky fanatici.
Obráťme to ale naopak: Homosexualisti na základe homo a gender ideológie veria, že homosexualita je niečo dobré a verejne to presadzujú na každoročných Gay pochodoch. Keď teda oni požadujú, aby sme my, kresťania verili v tichosti a nikoho tým neobťažovali, prečo i oni nevieria v tichosti? Nie je to náhodou fanatizmus ísť na Gay pride a bojovať za to, čomu homosexualisti veria? Fanatickí homosexualisti sa každý rok preháňajú ulicami. Sú otvorení a verejne prezentujú anti-evanjelium ktorému uverili, a to že rodinu tvoria i dvaja muži, či dve ženy. Prečo potom keď kresťania robia to isté za tradičnú rodinu, dostávajú nálepku fanatik, to naozaj neviem.

Preto dovoľte mi, pokúsim sa povzbudiť nás, fanatikov, touto aktualizáciou textu od svätého Grigniona:

Spolu ste zjednotení,fanatici Priatelia Kríža, ako vojaci ukrižovaného, aby ste premohli svet. Nie utiahnuc sa, ako rehoľníci a rehoľnice, zo strachu z porážky, ale ako bedliví a dobrí bojovníci na bojovom poli. Neustupovať ani o stopu a nedezertovať. Odvahu! Bojujte udatne! Silno sa združte v jednote duší i sŕdc, nekonečne silnejší i hroznejší pre svet a peklo, než dobre zjednotení bojovníci kráľovstva voči vonkajším nepriateľom Štátu. Démoni sa zjednocujú, aby vás zahubili. Zjednoťte sa, aby ste ich rozdrvili. Lakomci sa zjednocujú, aby čachrovali a získali zlato i striebro. Zjednoťte vaše práce, aby ste získali poklady večnosti ukryté v Kríži. Homosexualisti Roztopašníci sa zjednocujú, aby sa zabávali, zjednoťte sa, aby ste znášali utrpenie.
Za Spoločenstvo svätého Jozefa,

Michal Meluch.

Zdroj: