Menu Zavrieť
DÁTUM ZDROJA: 02. Aug 2013

Kto mohol čo i len tušiť, že toto príde? Tí z nás, ktorí vidia „logický“ záver radikálneho homosexuálneho hnutia. Áno, tí to predvídali. Keď sme videli homosexuálnych aktivistov, ako prechádzajú našou vládou, armádou, školami a spoločnosťou vo všeobecnosti, mnohí z nás na to upozorňovali. Varovali sme, že ich tlak na priznanie špeciálnych „práv“ nevyhnutne povedie – okrem pošliapania slobody prejavu, náboženstva a združovania ich odporcov – k požiadavkám ďalších sexuálnych deviantov na ich spoločenské uznanie. Napríklad pedofilov.

Jack Minor vo svojej rubrike s názvom Pedophiles want same rights as homosexuals (v preklade: Pedofili žiadajú rovnaké práva ako homosexuáli) napísal:

Pedofili, používajúc rovnakú taktiku ako aktivisti za práva „gayov“, začínajú žiadať priznanie podobného statusu. Tvrdia, že ich túžba po deťoch je sexuálna orientácia, ktorá sa nijako nelíši od heterosexuálnej alebo homosexuálnej.

Kritici homosexuálneho životného štýlu dlhodobo tvrdia, že keď sa homosexualita akceptuje jednoducho ako „alternatívny životný štýl“ alebo sexuálna orientácia, logicky už nič nebude tabu. Zástancovia „gayov“ sa však tomu bránia a trvajú na tom, že k tomu nikdy nedôjde. Skutočnosť je však taká, že psychiatri začínajú obhajovať predefinovanie pedofílie rovnakým spôsobom, ako bola pred niekoľkými rokmi predefinovaná homosexualita.

V roku 1973 Americká psychiatrická asociácia (APA) vyňala homosexualitu zo svojho zoznamu duševných porúch. Skupina psychiatrov spolu s organizáciou B4U-Act nedávno zorganizovala sympózium podporujúce novú definíciu pedofílie v Diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch APA.

Organizácia B4U-Act označuje pedofilov za „ľudí, ktorých priťahujú maloletí“. Na svojej internetovej stránke píše, že ich cieľom je „pomáhať odborníkom na duševné zdravie dozvedieť sa viac o príťažlivosti k maloletým a zvážiť účinky stereotypizácie, stigmatizácie a strachu“.

APA v roku 1998 publikovala správu, v ktorej tvrdila, že „,negatívny potenciálʻ sexu dospelých s deťmi je prehnaný a že ,drvivá väčšina mužov aj žien nenahlásila žiadne negatívne sexuálne následky z detstva, keď boli sexuálne zneužívaníʻ“.

Neviem, odkiaľ APA zobrala tieto absurdné tvrdenia. Sexuálne zneužívanie v detstve zničilo nespočetné milióny ľudí. Ak tvrdia, že silné narušenie detskej krehkej nevinnosti týmto odporným spôsobom nemá v „drvivej väčšine“ prípadov žiadne negatívne „sexuálne následky“, je to klamstvo zo samého dna pekla. Sexuálne zneužívanie v detstve má silné, jasné prepojenie s mnohými problémami, sexuálnymi aj inými, ktorými obete trpia do dospelosti. Konkrétne (citujem American Counseling Association):

… vážnejšie depresie, pocity viny, hanby, sebaobviňovania, poruchy príjmu potravy, somatické problémy, úzkosť, disociačné sklony, depresie, odmietanie, sexuálne problémy a problémy vo vzťahoch.

Obete sexuálneho zneužívania v detstve môžu tiež trpieť závislosťou na drogách a alkohole, samovražednými sklonmi a dokonca sa aj z nich môžu stať zneužívatelia. Každý, kto tvrdí, že sexuálne zneužívanie v detstve deťom vlastne neubližuje, je klamár s diabolským programom.

Pozerám si tú stránku B4U-ACT, aby som zistila, čo sú zač. Ide o organizáciu s daňovou výnimkou 501(c)(3). B4U-ACT (prečo taká plytká skratka?) sa na svojej stránke dosť opakuje. Podnadpis znie: „Život v pravde a dôstojnosti“. Pravda a dôstojnosť, pre koho? Pedofilov? A čo pre ich malé obete? Prešla som si ich stránku, či nájdem nejaké odsúdenie sexuálneho kontaktu dospelých s deťmi, ale nič.

Ak gang B4U-ACT predátorov detí prikrášlene označuje ako „ľudí, ktorých priťahujú maloletí“, snaží sa odstrániť odpor, ktorý voči pedofilom spoločnosť celkom oprávnene má. Tiež analyzujú definíciu pedofila a takto zvrátených ľudí sa snažia zaradiť do rôznych neškodných kategórií. Tým naznačujú, že medzi deviantmi sú aj takí, ktorí by nikdy svoju „náklonnosť“ neprejavili voči deťom.

Z ich stránky Princípy a perspektívy praxe:

… Ľudí, ktorých priťahujú maloletí, vnímame ako nenarušené ľudské bytosti, nie ako nebezpečných kriminálnikov alebo „deviantov“.

… Sme si vedomí vážnej stigmy namierenej proti ľuďom, ktorých priťahujú maloletí, tak zo strany médií, politikov, orgánov presadzujúcich zákon, ako aj niektorých odborníkov na duševné zdravie. Sme proti pretrvávaniu falošných stereotypov a používaniu vyjadrovania, ktoré vzbudzuje strach verejnosti, nedokáže podporovať porozumenie a ignoruje ľudskosť týchto ľudí.

… Poskytovatelia majú povinnosť ponúkať a zapojiť sa do ďalšieho vzdelávania a priebežných aktivít namierených na profesionálny rast s cieľom podporovať a rozvíjať lepšie pochopenie jednotlivcov, ktorých sexuálne priťahujú maloletí a zlepšiť služby pre týchto ľudí. Takéto aktivity by mali odmietnuť populárne stereotypy, namiesto ich posilňovania, a ukázať plnú ľudskosť týchto ľudí.

Toto je obrana pedofilov. Na stránke síce majú vyhlásenia, ktoré naznačujú, že nechcú, aby dospelí porušovali zákon, ale nenájdete tam odsúdenie vždy odporného sexuálneho kontaktu s deťmi. Namiesto toho chce táto skupina bojovať s „falošnými stereotypmi“ o detských sexuálnych predátoroch. Tak tomu hovorím podvod! Napriek ich tvrdeniam o opaku: ÁNO, ľudia, ktorí bažia po deťoch, budú aj konať na základe týchto, z pekla pochádzajúcich „pocitov“.

Verejnosť nepotrebuje, aby ju niekto „vzdelával “ v rozvoji „ porozumenia“ voči pedofilom. Všetko, čo o nich potrebujeme vedieť, už vieme. To, čo robia, je opovrhnutiahodné a len zázračná premena ich duší Bohom môže zlomiť diabolské reťaze najtemnejšieho hriechu, ktoré ich zväzujú. A hoci to je možné, je to veľmi ťažko dosiahnuteľné, pretože ako Ježiš povedal o takých ľuďoch:

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. (Mt 18:6)

Náš národ kráča v temnote, ktorá je každou minútou tmavšia. Militantné homosexuálne hnutie prechádza ako parný valec našou krajinou a pred našimi tvárami ukazuje svoju perverznú sexuálnu degeneráciu, deformuje mysle a duše našich školákov, ošklbáva význam manželstva, ničí súdržnosť našej armády a pľuje na práva ostatných. Nemyslite si, ani na minútku, že ostatní sexuálne zvrátení ľudia nepoužijú rovnaký bojový plán ako homosexuáli, z množstva skratiek vytvorený oddiel, v snahe donútiť spoločnosť prijať sexuálne ohavnosti. Prvým krokom je vytvorenie sympatie a „porozumenia“ pre detských sexuálnych predátorov. A veľkú snahu práve v tomto smere môžete vidieť na internetovej stránke organizácie B4U-ACT.