Menu Zavrieť

Přidal: Marius | publikováno: 21. 06. 2013

Přiblížil se konec šíření homosexuální propagandy na šestině světa. A za mříže půjdou ti, kteří se dopustí hanobení pravoslavné víry. Proti nebyli ani komunisté! Západ jen nevěřícně zírá.

Dolní komora ruského parlamentu Státní duma v úterý schválila zákon proti homosexuální propagandě. Žádný z poslanců nebyl proti. Čeká se už jen na schválení Radou federace a na podpis prezidenta Putina. Ten už prohlásil, že zákon podepíše. Zároveň poslanci schválili zákon proti hanobení víry, který každého, kdo urazí náboženské cítění někoho jiného, může poslat až na rok do vězení. A pokud se skutku dopustí v kostele, může jít za mříže až na tři roky.

Rusko není Sodoma Gomora

Norma potírající homosexuální propagandu funguje na některých místech federace už nyní. A žádný odpor mezi Rusy nevyvolává, naopak. Vždyť tři čtvrtiny Rusů dokonce nepovažují geje a lesby za sobě rovné a téměř polovina z nich žádá, aby byla homosexualita klasifikována jako trestný čin. Tím přestala být přesně před dvaceti lety a vyškrtnutí ze seznamu psychických nemocí se dočkala v roce 1999. Trend posledních let ovšem v Rusku hovoří o tom, že homosexualita je vnímána čím dál negativněji.

Ze Západu se ovšem ozývá volání pokrokářů, kteří schválený zákon označují za homofobní. Rusko už dokonce dostalo od Evropského soudu pro lidská práva pokutu za to, že úřady nepovolily oplzlé pochody sexuálních menšin. Ale co naplat. Rusové a jejich vláda mají naštěstí dostatek zdravého rozumu a síly, aby se nenechali zotročit mocnou homosexuální lobby. Ministr zahraničí Sergej Lavrov v únoru varoval před diskriminací, kdy jedna skupina získá právo agresivně prosazovat vlastní hodnoty, které jsou v příkrém rozporu s těmi většinovými. A jeden z předkladatelů zákona prohlásil, že Rusko není Sodoma Gomora, že musí chránit své hodnoty.

Zákazem homopropagandy to nekončí

Jaký to rozdíl oproti „osvícenému“ Západu, kde si už jednopohlavní páry mohou osvojit i dítě, kde mohou uzavírat manželství! V Dánsku mohou sňatky uzavírat už i v kostelech. A víte, kde je největší koncentrace homosexuálů? V metropoli Spojených států, kde jím je každý desátý. Ano, v té Americe, která byla po dlouhou dobu považována za oporu konzervatismu. Lidstvo se skutečně muselo zbláznit. I když vlastně jenom část…

Zákazem homosexuální propagandy mezi mládeží to v Rusku nejspíš neskončí. V květnu navrhl předseda mezinárodního výboru Státní dumy Alexej Puškov přijmout zákon, který zakáže adopci ruských dětí v zemích, jež povolily homosexuální sňatky. Podle jeho slov si ruský národ nenechá od Západu vnutit pod pláštíkem univerzálních lidských hodnot normy, které jsou mu cizí. Pokrokáři to tedy u našich východních bratří budou mít nesmírně těžké. A to je dobře!

Svazek osob stejného pohlaví ruský zákon nezná

V Rusku si nyní mohou děti osvojovat i homosexuálové. Tomu zákony nebrání. Avšak adopce stejnopohlavními páry je zapovězena. Kromě toho v legislativě není zakotven žádný svazek mezi osobami stejného pohlaví. A jsem přesvědčen o tom, že dlouho ani nebude. Sloužit mohou dokonce i v armádě, a to od roku 2003, nicméně se gejům v zájmu zachování vlastního zdraví nedoporučuje vytahovat svou orientaci na světlo světa.

Všechny tři východoslovanské národy, tedy Rusové, Bělorusové a Ukrajinci, se k homosexualismu stavějí navýsost odmítavě.  Nic víc, nic míň. Žádná registrovaná partnerství, žádná manželství, žádné adopce. A od nynějška žádné zvrhlé pochody, žádná propaganda, žádné další prznění lidské přirozenosti.

Podobný zákon se rodí i na Ukrajině

Na Ukrajině je dokonce zákaz homosexuálního manželství zakotven v ústavě. A podobně jako v sousedním Rusku je na cestě zákon postihující propagaci homosexuality. Kdo bude usvědčen z dovozu, výroby nebo šíření prací, které propagují homosexualitu, může strávit pět let ve vězení. I na Ukrajině má tato norma širokou podporu veřejnosti. Ve zdůvodnění návrhu zákona se praví, že šíření homosexuality ohrožuje národní bezpečnost, protože vede k epidemii AIDS, nabourává instituci rodiny a může vyvolat demografickou krizi. Může nás těšit, že alespoň někde si toho všimli.

Zato v Evropské unii platí od roku 1999 Amsterodamská smlouva, která zakazuje jakoukoli „diskriminaci“ sexuálních menšin. Kdokoli se vzepře prosazování revolučních výdobytků, je Evropskou radou potrestán. Unijním revolucionářům se skutečně musí Rusko jevit jako říše Antikristova (nebo vlastně Kristova). Jak smutný je pohled třebas na chřadnoucí Španělsko, zemi, která po staletí platila za tradicionalistickou a kontrarevoluční. Franco byl posledním člověkem, jenž se pokusil takový charakter zachovat. S jeho smrtí odešly i tradice a katolictví. Dnes je Španělsko zemí z nejpokrokovějších. A přitom je na dně. Jak zvláštní, že?

Homosexualita je jako kleptomanie

Oproti tomu se Rusko stává baštou tradice. Je to také zásluha Ruské pravoslavné církve, která má mezi lidmi širokou podporu a která se staví k západnickému modernismu a pokrokářství přinejmenším zdrženlivě a s podezřením. A homosexualitu na rozdíl od církve katolické vytrvale odmítá. Homosexuály sice do svých řad přijímá, nemohou však až do pokání přijímat tajiny (svátosti).

Patriarcha Alexij II., který zemřel v roce 2008, přirovnal homosexualitu ke kleptomanii. Považoval ji za duševní nemoc. A upozorňoval na to, že lidskoprávní agenda se používá k ospravedlňování nemorálního chování. Ano, homosexuálové se podle něho chovají nemorálně a hříšně.

Ruský přístup je inspirativní i pro nás

Současný patriarcha Kirill soudí podobně. Homosexualita znamená ztrátu morální orientace a hřích. Protože má ale člověk svobodnou vůli, odpovědnost leží na něm, je to jeho svobodná volba. Stát by homosexuály neměl utlačovat, avšak nesmí zároveň připustit, aby byla homosexualita stavěna naroveň s lidskou přirozeností. Nehodlám si hrát na soudce, ale mám dojem, že zákon, který v úterý prošel Státní dumou, jde právě touto cestou, cestou ochrany lidské přirozenosti.

Nemyslím, že bychom měli odsuzovat homosexuály jako takové. To si opravdu nemyslím. Vždyť jsme všichni lidmi, ale je třeba odmítnout homosexuální chování a homosexualismus, tedy politické prosazování gay agendy nesmírně silnou homosexuální lobby, která tlačí i na představitele katolické církve, jak přiznal sám papež František. Potvrdil tak to, co se zdálo být už dlouhou dobu jistotou. Tomu všemu nesmíme jen přihlížet. A neměli bychom přihlížet ani tomu, co se děje v Rusku. Měli bychom ho následovat.

(http://zemanek.webnode.cz)

(pozn. krátené)

zdroj: http://cervenobili.cz/12103/rusko-proti-homosexualni-propagande/