Menu Zavrieť

(China Aid Association)

Čínské společenství Šou-wang nedávno uspořádalo již 45. letošní shromáždění pod širým nebem. Křesťané společně chválili Boha, zatímco je smáčely kapky deště se sněhem. Podle informací vedoucích představitelů společenství byli dva křesťané zadrženi v hotelu a dalších osmnáct doma nebo v okolí místa shromáždění, v současné době jsou však již opět na svobodě.

Od úplně prvního venkovního shromáždění již uplynuly tři roky. 1. listopadu 2009 sněžilo a mrzlo. Státní orgány od té doby úspěšně maří každou snahu křesťanů o pronájem vhodných prostor.

„Bůh nám ve své milosti připomněl třetí výročí sněhem a deštěm,“ napsali zástupci společenství v dopise plném chvály a díků. „Té neděle Bůh svou církev chránil, a stráží a chrání ji po celou dobu bitvy, která od té doby probíhá. Přestože býváme v žáru bitvy slepí a kvůli svým slabostem nedokážeme vnímat Boží přítomnost, Pán nám různými způsoby připomíná, že je blízko nás a s námi.“

Modlete se, aby toto úžasné svědectví a radost zasáhlo srdce nevěřících lidí v okolí a celé zemi a přivedlo mnohé ke Kristu. Modlete se, aby členové společenství brzy získali prostory k pořádání bohoslužeb. Modlete se, aby státní orgány respektovaly svobodu náboženského vyznání v Číně. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: http://www.hlas-mucedniku.cz/index.php?datum=2012-11-17