Menu Zavrieť
Výbor pro lidská práva OSN pod vedením Navanethem Pillayové vydal počátkem července šokující zprávu, podle které by protesty proti propotratovým opatřením byly postaveny mimo zákon – rodiče, zdravotníci, úředníci a občanská sdružení podporující ochranu lidského života či protestují proti potratům u nezletilých dětí.
Zpráva, která se údajně zabývá „technickými směrnicemi“ ohledně zdraví matek, zahrnuje jemně zahalenou propotratovou agendu.
Jedná se o útok na práva rodičů, svobodu svědomí a svobodu projevu.
Obsahuje 87 zmínek o „sexuálním a reprodukčním zdraví“, z nichž 27 odkazuje na „sexuální a reprodukční práva“. Tyto termíny jsou zneužívány politiky a orgány OSN na podporu potratů na žádost na celém světě.
Zpráva rovněž dvakrát zmiňuje komplexní sexuální výchovu a různé reference na zboží a služby v kontextu sexuálního a reprodukčního zdraví. Poukazuje na „nositele práv“ a „poskytovatele služeb“ a stanovuje jejich povinnosti, jako např. odstranění všech překážek v přístupu k sexuálním a reprodukčním službám jako jsou potraty, potratové prostředky a antikoncepce, definované jako „základní práva“.
Nařizuje státům, aby jednaly proti překážkám, které kladou třetí strany proti agendě této zprávy, a zároveň aby zákony byla vymáhána „zodpovědnost států za soukromé skutky, jestliže nebudou státy schopny zabránit, vyšetřit a potrestat přestoupení práv“.
zdroj: lifenews