Menu Zavrieť

Angličtí organizátoři konference věnované obraně tradičního manželství byli náhle informováni, že nemohou tuto akci pořádat v zařízení, které vlastní britská vláda.

Organizace Christian Concern, jež konferenci pořádá, plánovala, že akce proběhne v Queen Elizabeth II Conference Centre. Ale v předvečer konference byli pořadatelé informováni, že navrhovaný program není v souladu s cíli vládní agentury, která centrum provozuje. Konference byla v krátké době přesunuta na jiné místo.

Andrea Minichiello Williamsová z Christian Concern protestovala: „Je neobvyklé, aby v době, kdy vláda konzultuje s veřejností právní definici manželství, vedení zařízení vlastněného vládou náhle rozhodlo, že se tam nemůže konat konference zabývající se těmito otázkami.“ Postěžovala si, že „atmosféra strachu a zastrašování“ brání svobodné diskusi o návrhu legalizovat manželství homosexuálních párů.

zdroj: res claritatis