Menu Zavrieť

(Hlas mučedníků, USA)

Turecká vláda zpřísnila pravidla související s udělováním víz, v důsledku kterých budou muset misionáři působící v Turecku každé tři měsíce vycestovat ze země a tři měsíce zůstat v zahraničí, než se budou moci znovu vrátit. Nová pravidla, která vstoupila v platnost 1. února, umožňují udělení víza na 180 dní pro opakovaný vstup do země, návštěvníci však mohou strávit v zemi nepřetržitě pouze 90 dní a poté musí dalších 90 dní čekat, než je jim povolen další vstup. Toto opatření vážně zkomplikuje práci zahraničních misionářů. Od začátku února již turecké státní orgány vykázaly ze země celou řadu misijních pracovníků, kteří měli povolení k pobytu, a další misionáři, kteří krátkodobě vycestovali a pokusili se vrátit zpátky byli na základě nových omezení zadrženi na hranici.

Modlete se, aby misionáři na nová omezení nahlíželi s vědomím, že žádný člověk nemůže zmařit Boží záměry (Jób 42,2) a nenechali se odradit. Modlete se za další šíření a růst evangelia v Turecku.

Více informací o zápasech, kterými turečtí křesťané procházejí, naleznete na stránce Turkey Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku