Menu Zavrieť

Journal of Medical Ethics zveřejnil další článek (předchozí viz zpráva prolife.cz/?a=72&id=1857), ve kterém se argumentuje pro zabíjení (tentokráte nejde o zabíjení osob, které ztratily svou funkční způsobilost, ale o zabíjení novorozenců). Alberto Giubilin, filosof na universitě v Milánu, a Francesca Minerva, zabývající se etikou na universitě v Melbourne, dotáhli do logického konce myšlenku, že nenarozené dítě a novorozenec nemají morální status opravdové osoby, a jsou tak morálně bezvýznamné, takže to, co nazvali „potrat po porodu“, má být dovolené ve všech případech, kdy je povolený potrat, tedy i v případech, kdy novorozenec je dokonale zdravý, ale blaho rodiny je ohroženo.

Článek je nazvaný „Potrat po porodu: proč by mělo dítě žít?“ (After-birth abortion: why should the baby live?”). Autoři v důsledku svého rozlišování mezi „potenciální osobou“ a „skutečnou osobou“ mají za to, že novorozenec není ještě skutečnou osobou, přičemž zodpovězení otázky, kdy se jí stane, ponechávají na neurolozích a psycholozích. Z toho pak plyne, že stejné důvody, které aplikují pro dovolenost potratu, lze aplikovat i pro přípustnost zabití novorozence. Autoři v článku záměrně odmítají termín „infanticida“ pro zabíjení novorozenců, neboť jejich stav je shodný se stavem plodu – nejedná se o „dítě“. Autoři také zpochybňují adopci jako platnou alternativu k „potratu po porodu“. Důvodem je možné psychologické strádání matky, která dá dítě k adopci a její zájem, jako skutečné osoby,prý musí mít přednost před údajným zájmem potenciální osoby, jenž „je roven nule“.

Otištění článku v uvedeném časopise vzbudilo rozhořčení, ale jeho autory hájil jeho šéfredaktor Julian Savulescu, když napsal (viz blog.practicalethics.ox.ac.uk/…), že některé reakce na článek představovaly „nenávistnou řeč“ a že „náležitá akademická diskuse a svoboda jsou v ohrožení ze strany fanatiků, kteří jsou proti samotným hodnotám liberální společnosti“. Cílem časopisu není dle něj „presentovat pravdu nebo propagovat nějaký morální postoj, ale presentovat dobře zdůvodněné argumenty založené na široce akceptovaných premisách“.

7.3.2012, http://www.lifesitenews.com/news/shock-ethicists-justify-infanticide-in-major-medical-journal

zdroj: prolife