Menu Zavrieť

(Forum 18 News Service)

Opravář obuvi a otec deseti dětí z východního Kazachstánu nedávno obdržel pokutu ve výši osmnáctinásobku průměrné měsíční mzdy. Alexej Asetov byl potrestán za vedení malého křesťanského společenství, jehož členové se scházeli u něj doma. Soudce rovněž vydal zákaz činnosti společenství.

Jedná se již o pátý známý případ, kdy věřící člověk obdržel pokutu na základě nově zavedeného Zákona o náboženství. Alexej je však první člověk, který se kvůli novému zákonu ocitl u soudu.

Modlete se, aby se Alexej s rodinou dokázali ve svém soužení radovat (Římanům 5,3). Modlete se, aby se Bůh postaral o naplnění všech jejich potřeb. Modlete se za Boží zásah v Kazachstánu – proste, aby obměkčil srdce politiků, aby přestali křesťany pronásledovat.

Více informací o zkouškách, kterými křesťané v Kazachstánu procházejí, naleznete na stránce Kazakhstan Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku