Menu Zavrieť

(Forum 18 News Service)

Věřícím obyvatelům Ázerbájdžánu, zapojeným do distribuce materiálů náboženského charakteru, které neprošly povinnou státní cenzurou, nyní hrozí dva až pět let odnětí svobody, případně pokuta do výše devítinásobku minimální roční mzdy. Uvedené tresty jsou zakotveny v novelách trestního zákona a správního řádu, připravených vlivnou prezidentskou administrativou. Zákony vstoupily v platnost prezidentovým podpisem 12. prosince 2011.

Ázerbájdžán stále intenzivněji omezuje svobodu náboženského vyznání již několik let. V roce 2009 byl Zákon o náboženství dvakrát novelizován (s cílem omezit práva a svobody související s náboženským vyznáním), a v prosinci 2010 došlo k dvacetinásobnému nárůstu maximální výše pokuty udělené na základě ustanovení správního řádu. Další úpravy v červenci 2011 zavedly nová pravidla dohledu nad náboženským vzděláváním a celou řadu dalších restrikcí.

Modlete se, aby prezident Ilham Alijev podlehl mezinárodnímu tlaku a přestal porušovat práva a svobody lidí, kterým vládne. Modlete se, aby ázerbájdžánští křesťané nepřestali směle šířit svou víru a mnozí byli přivedeni ke spáse (1. Timoteovi 2,4).

Více informací o pronásledování v Ázerbájdžánu naleznete na stránce Azerbaijan Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku