Menu Zavrieť

 

MEXICO CITY, 25. január 2012 (LifeSiteNews.com) – Mexický najvyšší súd rozhodol v nedávnom hlasovaní v počte 7-4, že štáty Jalisco a Baja California nie sú oprávnené spochybniť zákon o homosexuálnych manželstvách v Mexico City, ktorý už párom rovnakého pohlavia povoľuje adopciu.

Dva štáty podali žalobu, že zákon v Mexico City prostredníctvom ústavnej klauzuly, tzv. „plnej viery a dôvery“, od nich vyžaduje akceptovať homosexuálne manželstvá a adopciu v rámci ich vlastnej jurisdikcie, a to aj napriek skutočnosti, že štáty takéto manželstvá neuznávajú.

Šesť z jedenástich sudcov podpísalo rozhodnutie, že štáty nemajú dôvod spochybňovať právo podaním žaloby, pretože sa od nich nevyžaduje zmena vlastných zákonov.

Luna Ramosová, jedna zo štyroch sudcov, ktorí nesúhlasili s rozhudnutím väčšiny, upozornila na skutočnosť, že predchádzajúce rozhodnutie najvyššieho súdu vyžaduje od štátov prijať zákony, ktoré sú v rozpore s ich vlastnými.

Ďalší dvaja nesúhlasiaci sudcovia upozornili, že rozhodnutie väčšiny ponecháva otvorenú otázku, do akej miery musí 31 štátov Mexika vyhovieť požiadavkám zákona Mexico City o homosexuálnych manželstvách.

Poukazujúc na to, že štáty „sú oboznámené s povinnosťou považovať homosexuálne manželstvá za platné“, minister Jose Ramon Cossio dodal, že nebolo stanovené, či im musia pripisovať rovnaký zmysel, aký dávajú klasickým manželstvám medzi ľuďmi opačného pohlavia bez diskriminácie.

Uznesenie je podobné tomu z februára 2010, ktoré sa vzťahuje na štáty Tlaxcala, Morelos a Guanajuato. V tom čase však najvyšší súd od ostatných štátov ešte nevyžadoval vyjadriť homosexuálnym manželstvám „plnú vieru a dôveru“.

zdroj: lifenews