Menu Zavrieť

Parlamentní shromáždění Rady Evropy schválilo 25. ledna 2012 rezoluci, podle níž „eutanazie má být vždy zakázána“. Vyjadřuje základní zásadu pro život a proti eutanazii a jedná se tak o první jasné odmítnutí eutanazie Evropskou politickou institucí.

Toto je třetí velké vítězství pro život a důstojnost těch nejslabších. V roce 2010 byla přijata rezoluce posílující svobodu svědomí lékařů a zdravotního personálu. V roce 2011 Evropský soud pro lidská práva zdůraznil, že podle Evropské úmluvy neexistuje žádné právo na eutanazii nebo asistovanou sebevraždu.

Nová rezoluce v odstavci 5 říká: „Eutanazie, ve smyslu úmyslného zabití jednáním nebo zanedbáním závislé lidské bytosti kvůli jejímu domnělému užitku, musí být vždy zakázána.“26.1.2012, European Dignity Watch

zdroj: prolife