Menu Zavrieť

Komise, kterou vedl lord Charles Falconer, vydala zprávu o asistovaném umírání (viz www.demos.co.uk/files/CoAD_-_w…), jež má více než 400 stran. Komise dospěla k závěru, že asistovaná sebevražda má být legalizována pro osoby starší 18 let, které jsou duševně způsobilé rozhodovat, terminálně nemocní a kterým podle jejich diagnózy nezbývá více než 12 měsíců života. Komise byla sestavena téměř výhradně ze zastánců asistované sebevraždy a tak pouze anglikánský duchovní dr. James Woodward nesouhlasil se závěry zprávy.

James Newcome, anglikánský biskup a mluvčí Church of England pro otázky zdravotnictví, řekl, že zpráva zvláště opomíjí poskytnout důkaz, že zranitelní lidé budou chráněni, kdyby se uplatnily ve zprávě uvedené návrhy. Podobně dr. Peter Saunders, ředitel skupiny Care Not Killing (Péče a ne zabíjení), jež se staví proti euthanasii, řekl, že návrhy komise jsou ještě horší než vysoce kontroversní zákon amerického státu Oregon a že „navrhované pojistky“ jsou nedostatečné a byly již třikrát odmítnuty parlamentem v posledních šesti létech. Kdyby doporučení komise byla implementována, vystavilo by to zranitelné lidi rostoucímu tlaku, aby ukončili své životy a nebyli břemenem pro ostatní. Tak zvané právo zemřít mohlo by se tak snadno stát povinností zemřít. Skupina Not Dead Yet (Ještě ne mrtví) spustila kampaň a petici, aby stávající legislativa, která zakazuje asistovanou sebevraždu a euthanasii, zůstala zachována beze změny. Zprávu komise lorda Falconera odsoudily i další organizace jako Společnost pro ochranu nenarozených dětí a pro-life skupina Precious Life (Drahocenný život). 21.1.2012, lifesitenews.com

zdroj: prolife