Menu Zavrieť

J. C. von Krempách, právník působící v oblasti lidských práv, se zabýval financováním organizace International Gay and Lesbian Association – Europe (ILGA) a dospěl k závěru, že většina jejích příjmů pochází z vládních zdrojů, zejména od Evropské komise a vlády Nizozemí. ILGA propaguje homosexuální práva. Po řadu let je jí odpírána akreditace u OSN kvůli jejímu spojení na skupiny, které propagují pedofilii. Kromě toho podmínkou OSN pro akreditaci nevládních organizací je, že hlavní podíl na jejich financování mají příspěvky od národních poboček a jednotlivých členů jiných nevládních složek.

Von Krempách zjistil, že v roce 2011 poskytla Evropská komise 68% rozpočtu ILGA, vláda Nizozemí 50 tisíc EUR; další příspěvek poskytl Georgie Soros. Rovněž rozpočet ILGA pro letošní rok v celkové výši 1,95 milionu EUR počítá s 1 milionem EUR od Evropské komise a 334 tisíci EUR od vlády Nizozemí. Takže Evropská komise financuje skupinu, jejímž cílem je lobovat u ní a v Evropském parlamentu. 11.1.2012, c-fam.org

zdroj: prolife