Menu Zavrieť

Doktorand Blair Braden a docentka Heather Bimonte-Nelson z Arizona State University vedli studii, která shledala, že syntetický hormon medroxyprogesteron acetát (MPA), jenž je užit v antikoncepčním přípravku Depo Provera, má vztah ke ztrátě paměti. Studie navazovala na dřívější výzkum prováděný Bradenem, který zjistil, že MPA užívaný jako komponenta při hormonální terapii menopauzy má možný škodlivý účinek na poznávací schopnosti žen. Výzkum ukázal, že MPA má vliv na oslabení paměti krys v menopauze.

 

Studie zahrnovala tři skupiny krys, které dostával dávky MPA v různém věku a kontrolní skupinu, která je neodstávala vůbec. První skupina dostávala MPA pouze v mladém dospělém věku, aby se modelovalo používání antikoncepce. Druhá jej dostávala pouze po menopauze, aby se modelovala hormonální terapie. Třetí skupina jej dostávala v obou těchto případech. Paměť krys byla testována v bludišti naplněném vodou, ve kterém plavaly a vyhledávaly skryté stupníky ve vodě. Bylo zjištěno, že zvířata, která dostávala hormon v kterémkoli údobí jejich života, měla zhoršenou paměť ve srovnání s těmi, která jej nikdy nedostávala. I u těch, která dostávala hormon jen jako mladá, se v jejich stáří ukazovaly účinky hormonu na mozek, i když ten již v jejich těle neobíhal.

Autoři studie naznačili, že plánují účinky hormonu zkoumat na lidech a poukázali na to, že jejich práce vede k výsledkům, které mohou mít závažné důsledky na ženy různých věků.

Další informace o studii jsou na www.springerlink.com/content/5… 20.12.2011, lifesitenews.com

zdroj: prolife