Menu Zavrieť

New York, 24. októbra 2011 (LifeSiteNews.com) – Odporúčané školské osnovy pre povinný predmet sexuálna výchova, ktoré majú byť budúci rok zavedené na prvom stupni základných škôl a na stredných školách v New Yorku, nasmerúvajú študentov na webovú stránku, ktorá podrobne opisuje metódy „bezpečného pohlavného styku“ týkajúce sa sodomie, konzumácie výkalov a ďalších extrémnych sexuálnych fetišizmov.

The New York Post informoval, že úlohy v cvičebnici odporúčanej mestskými školskými úradníkmi dávajú žiakom prvého stupňa za úlohu ohodnotiť bezpečnosť aktivít ako napríklad análny pohlavný styk, orálny pohlavný styk a „pohlavný styk s prezervatívom a lubrikačným gélom.“

Tínedžerom radí, aby sa naučili trasu zo školy k najbližšej klinike plánovaného rodičovstva a preskúmali jej politiku dodržiavania dôvernosti informácií, alebo aby informovali o značkách prezervatívov a vlastnostiach ako lubrikácia.

No jedným z najextrémnejších aspektov školských osnov je ich odporúčanie „opýtať sa Alice“, webovej stránky vedenej Kolumbijskou univerzitou, ktorá ponúka vyčerpávajúcu analýzu sexuálnych fetišizmov a ich hygienických nástrah.

„Nápad s experimentovaním s výkalmi možno veci v spálni oživí (alebo na záchode alebo hocikde inde, kde si vyberiete), ale stále je dobré najskôr zvážiť nebezpečenstvá,“ uvádza webová stránka v sekcii „Hranie sa s výkalmi – je konzumácia výkalov bezpečná?“ Ďalšie sekcie pojednávajú o pornografii, pití moču a „obľúbených polohách pri pohlavnom styku.“ Jedna sekcia ponúka prekonanie nedostatku informácií o sodomii pre jej „stigmatizáciu“.

Ďalšia sekcia tejto webovej stránky diagnostikuje „homofóbiu“ ako „iracionálny strach a následnú diskrimináciu a/alebo nenávisť k … sexuálnym nekonformistom“ zapríčinenú náboženským presvedčením, ktoré „odsudzuje pohlavný styk:“ „Zatiaľ, čo ešte nie je známa príčina homofóbie, výskum ukázal, že keď má niekto silné náboženské presvedčenie odsudzujúce pohlavný styk a/alebo homosexualitu a má obmedzený alebo žiadny kontakt s lebami a gejmi, môže to negatívne ovplyvniť postoje tohto človeka k homosexuálom.“

New Yorská Parents’ Choice Coalition spustila kampaň proti týmto novým školským osnovám. Nalieha na rodičov, aby sa ich deti nezúčastňovali tohto programu. Avšak mestské Oddelenie vzdelávania bránilo informácie ako „detailnejšie inštrukcie k metódam bezpečného pohlavného styku“ a poznamenalo, že zdržovanie sa pohlavného styku by mohlo byť tiež vyučované.

Newyorský starosta Michael Bloomberg bránil tieto školské osnovy ako nevyhnutné pre boj s pohlavne prenosnými chorobami a nechcenými rodičovstvami. „Máme zodpovednosť, keď máme v tomto meste takú nechcenú pôrodnosť a mieru pohlavne prenosných chorôb akú máme, aby sme sa s tým pokúsili niečo urobiť,“ povedal Bloomberg. „Hanba nám, ak sa nepokúsime.“

CNN oznámilo, že newyorské Oddelenie vzdelávania dá príkaz, aby od nasledujúcej jari mali všetky školy tieto školské osnovy zavedené.

zdroj: lifenews