Menu Zavrieť

Forum 18 News Service

Kazašský Úřad pro náboženské záležitosti vypracoval návrh legislativních opatření, která by měla podpořit zavádění systému povinné státní cenzury téměř veškeré náboženské literatury a také objektů využívaných k náboženským účelům. Zatím neschválené úpravy vyžadující „odborný posudek“ by se měly vztahovat také na stanovy náboženských organizací.

Bez svolení úřadu nebude možné dovážet a distribuovat literaturu náboženského charakteru (pouze ve velmi omezeném množství), ani registrovat náboženské instituce. Návrh přitom neobsahuje žádné mechanismy, jak se proti cenzorským rozhodnutím úřadu odvolat.

Kromě zmíněné cenzury úřad společně s dalšími státními orgány připravuje také řadu dalších legislativních úprav, které by se měly stát prováděcími předpisy k přísnému Zákonu o náboženství, zavedenému letos v říjnu. Úpravy se týkají procesu registrace a obnovy registrace náboženských institucí a také povinnosti registrace místních obyvatel nebo zahraničních státních příslušníků, kteří se chtějí zapojit do „misijních aktivit“ (ať si pod tím státní orgány představují cokoli). Dále definují, jak a kde je povoleno stavět budovy využívané k bohoslužbám, za jakých podmínek je možné uspořádat bohoslužby mimo schválené prostory, kde je povolen prodej knih a dalších materiálů náboženského charakteru, a také jakým způsobem mohou náboženské skupiny budovy určené k bohoslužbám pojmenovávat.

Modlete se, aby návrhy nebyly přijaty. Modlete se, aby Pán obdařil kazašské křesťany smělostí a odhodláním zvěstovat evangelium navzdory těmto novým potenciálním omezením. Proste, aby Bůh poskytl příležitosti a prostředky k zaplavení celé země svým Slovem.

Více informací o zkouškách, kterými kazašští křesťané procházejí, naleznete na stránce Kazakhstan Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku