Menu Zavrieť

Compass Direct News

Policisté v indickém Kašmírském údolí zadrželi a zmlátili sedm nedávno pokřtěných křesťanů. Zatčeni budou pravděpodobně také křesťanští vedoucí, na které je za konverze bývalých muslimů svalována odpovědnost.

Policisté identifikovali konvertity a jejich pastory na videozáznamu ze křtů, který nějakým způsobem získal kašmírský velký muftí (nejvyšší představitel islámského soudnictví), Bašír-un-din Ahmad. Video se podzěji objevilo také na YouTube.

Ahmad tvrdil, že pastor Chander Mani Khanna z Církve všech svatých (spřízněná s denominací Severoindická církev, CNI) vyzýval mladé muslimy ke konverzi za peníze. Podle muftího představuje video jasný důkaz, že muslimové byli ke křesťanství „zlákáni“, přestože nahrávka neobsahuje nic jiného než samotný obřad křtu. Pastor vysvětlil, že muslimští mládežníci navštěvovali shromáždění z vlastní iniciativy a chtěli se zúčastnit Večeře Páně. Když se od pastora dozvěděli, že před účastí na této svátosti musejí být pokřtěni, požádali muslimové o křest.

Modlete se, aby pastor Chander nebyl obviněn a aby mladí konvertité zůstali pevní ve víře. Modlete se za šíření evangelia v oblasti, navzdory veškeré opozici a útisku.

Více informací o trpících křesťanech v Indii naleznete na stránce India Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku