Menu ZavrieťPastor Jusef Nadarchání si stále zachovává neotřesenou víru a lásku ke Kristu, navzdory svému uvěznění v íránském Lakanu, kterému předcházelo obvinění z odpadlictví a odsouzení k trestu smrti. Představitelé íránských státních orgánů sice popírají, že by byl pastor trestán za odpadlictví, četné důkazy však svědčí o opaku.

Soud v Gilanu čeká na reakci na své dva dopisy adresované íránskému nejvyššímu vůdci, ajatolláhovi Chameneímu. Podle informací Jusefova právního zástupce bude soud čekat měsíc. Pokud žádnou odpověď neobdrží, přibližně v polovině prosince vynese rozsudek.

Podle člena Jusefovy denominace, který si nepřál být jmenován, se pastorův zdravotní stav zhoršil. Pastor je také vystaven fyzickému i psychickému týrání. „Víme, že se dostává do extrémních situací, které je možné označit za týrání,“ uvedl zdroj. „Když trávíte čas na samotce a delší dobu nemůžete mluvit s jinými lidmi, nebo vám stále někdo tvrdí, že vás nakonec zabijí, také se jedná o týrání.“

Modlete se, aby pastor Jusef navzdory uvěznění zůstal zdravý a silný. Modlete se, aby celosvětová pozornost upřená na jeho proces vedla ke zvýšení nátlaku na íránské vedoucí představitele, aby přestali křesťany pronásledovat a věznit. Modlete se, aby Jusuf i všichni jeho příbuzní zakusili pokoj převyšující veškeré porozumění, když procházejí těmito zkouškami (Filipským 4,7).

Modlitbu, ve které vyjádříte svou podporu pastorovi Jusefovi a jeho rodině, můžete vyvěsit na naši Zeď modliteb za pronásledovanou církev (Persecuted Church Prayer Wall). Více informací o zkouškách, kterými íránští křesťané procházejí, naleznete na stránce Iran Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku