Menu Zavrieť

1. novembra 2011 (HLIAmerica.org) – Sme vďační výskumníkom a lekárskym odborníkom, ktorí vynašli nové lieky a prostriedky, aby uľahčili našej bolesti a zlepšili a obnovili naše zdravie.  Avšak s každým novým vývojom v lekárskej vede prichádza zodpovednosť použiť ho múdro a podľa Božej vôle. Veľa ľudí si toto nepripúšťa. Jeden takýto príklad bol minulý mesiac predmetom článku v New York Times s názvom: „Jeden darca spermií a 150 potomkov.”

Článok rozprával o tom, ako jedna žena hľadala súrodencov svojho vlastného dieťaťa, t.j. všetkých potomkov darcu spermií, ktorý bol otcom aj jej dieťaťa. Keď dokončila svoj výskum, bola šokovaná. Zistila, že muž bol otcom 149 ďalších detí, všetkých z nich nevlastných bratov alebo sestier jej dieťaťa.

V Spojených štátoch bola založená organizácia nazvaná „Register darcovských súrodencov.” Je tu možné nájsť mnohých mužov, ktorí sú otcami desiatok detí – aj viacerých. Jeden bol otcom 70 detí. „Vždy raz za čas splodí nové dieťa alebo dvojčatá,” poznamenal predstaviteľ registra.

Výnosný priemysel reprodukčnej technológie v Spojených štátoch je prevažne neregulovaný. Niektoré krajiny sveta obmedzili počet detí, ktorým môže byť jeden muž otcom, napr. Británia (10 detí na darcu), Francúzsko a Švédsko. Ale nie Spojené štáty.

Ako poznamenal článok v Times, okamžite znepokojivá je možnosť, že jedna osoba nakazí mnoho detí zriedkavou chorobou. Iná a možno oveľa bežnejšia obava je, že v malých občianskych spoločenstvách môže dôjsť k sobášom medzi nevlastnými bratmi a sestrami – „neúmyselnému incestu.” Ale toto nie sú len morálne úvahy. Okrem toho musíme prehlásiť, že moderné reprodukčné technológie – vrátane darcovstva vajíčok a spermií, IVF – oplodnenia v skúmavke, náhradnej matky – nie sú v súlade s Božím plánom pre ľudskú rasu. Tieto technológie odosobňujú reprodukciu, menia ju na systém montážnej linky vnesením tretej a anonymnej strany do manželstva ako genetického rodiča.

Iný článok v auguste v New York Times Magazine spomína podobné obavy. Všíma si rastúci počet viacpočetných pôrodov v našej spoločnosti, predovšetkým dvojičiek a trojičiek. Toto sa deje kvôli použitiu liekov zvyšujúcich počet vajíčok vytvorených ženami a vloženiu do maternice mnohonásobného embrya, aby sa zvýšila šanca porodiť. Článok poznamenáva, že 50% detí počatých prostredníctvom IVF (oplodnenia v skúmavke) sú súčasťou viacpočetných tehotenstiev a z 5-20% tehotenstiev používajúcich lieky na oplodnenie sú dvojčatá alebo trojčatá.

Problém spomínaný v článku je dilemou mnohých žien, ktoré končia ako tehotné s viacerými deťmi ako plánovali a obrátia sa na potrat ako riešenie. Mnoho žien čeliacich tomuto rozhodnutiu sú staršie a považujú za skľučujúce myslieť na vychovávanie dvoch alebo troch bábätiek naraz, potom sa starať o búrlivých puberťákov a ušetriť dosť peňazí, aby ich všetkých mohli poslať na vysokú školu.

Na druhej strane tieto ženy môžu zistiť, možno oneskorene, že dvojčatá sú špeciálne, že sú prirodzene príbuzné duše. Jedna žena priznala: „Jednoducho som v noci nemohla spávať, lebo som vedela, že som dala potratiť dvojča mojej dcéry.” Podobné starosti vznikajú v súvislosti s trojčatami.

Autorka článku Ruth Padawer, cituje názory sociálnych psychológov, ktorí tvrdia, že základom pre tieto reproduktívne dilemy je zvláštna americká túžba po „neobmedzených možnostiach“ – typicky americký ideál.

Sme práve uprostred revolúcie výberu. Snažíme sa zistiť, kde môžu byť etické hranice,” vyhlásila bádateľka.

Ale v skutočnosti etické hranice nie je ťažké nájsť. Zhodujú sa s Božou vôľou pre nás. Každé dieťa je ľudskou bytosťou, ktorému Boh dal právo na život. Ľudia sa nemôžu „zahrávať s Bohom” výberom, že jedno dieťa má žiť, kým druhé zomrieť.

Považujem za smutné a znepokojujúce vidieť ako ľudia bojujú so snahou nájsť morálne a etické ospravedlnenia zabíjania. Jeden lekár v úvahe nad dilemou výberu spomedzi dvojičiek v článku poznamenal, že „etika sa vyvíja s technológiou.”

Je síce pravda, že použitie princípov sa môže vyvíjať v zmysle, že nové technológie požadujú nové použitia princípov. Avšak základné etické princípy sa s technológiou nevyvíjajú, predovšetkým nie pravda, že každý život je posvätný.

Zákony ľudskej prirodzenosti ostávajú také isté, aký je zákon našej prirodzenosti a Božia prirodzenosť.

Otec John A. Leies, SM, STD, prispieva do HLI America, kde bol pôvodne publikovaný tento článok a je profesor emeritus na St. Mary’s University. Pôvodne tam bol vedúcim Katedry teológie. Tento článok bol prepracovaný na základe jeho publikácie z 23.9.2011 v Today’s Catholic

zdroj: lifenews