Menu Zavrieť

Dne 25. října státní soud ve Štýrském Hradci potvrdil rozsudek soudu prvního stupně odsuzující pro-life aktivisty, kteří se tiše modlili na ulicích či před klinikami, k pokutám od 350 do 6200 EUR.

Pro-life aktivisté se často modlili před potratovou klinikou ve Štýrském Hradci. Aktivisté se poklidně modlili a pokud byli osloveni, nabízeli alternativy těhotným ženám, které přicházely na kliniku (letáčky, informační materiál), drželi cedule a nabízeli umělohmotné modely embryí.

Právním základem tohoto rozhodnutí je nový rakouský zákon o obtěžování. Ačkoli byl zákon vytvořen tak, aby stíhal soukromé obtěžování a pronásledování, nyní byl použit v profesionálním kontextu s ohledem na pocity zastánců potratů obtěžovaných „pouličními poradci“ stojícími před klinikou.

Soudce říká, že tato činnost „nemá nic společného se svobodou projevu, jelikož tyto osoby výrazně zasahovaly do života zastánců potratů“. 9.11.2011, claritatis.cz

zdroj: prolife