Menu Zavrieť

Komise pro náboženskou svobodu Australské evangelikální aliance (Australian Evangelical Alliance Religious Liberty Commission)

Mustafa Abdul Džalíl, vůdce Dočasné národní přechodové rady, 24. října označil Libyi za „osvobozenou“. Zcela povznesen nad jakékoli demokratické principy současně vyhlásil plány na zrušení zákona proti mnohoženství, zavedení islámského systému bankovnictví a za základ veškeré budoucí libyjské legislativy označil islámský právní řád šaría.

Stejně jako v Iráku a Afghánistánu budou kvůli nadřazenosti šaríi jakékoli ústupky ve prospěch náboženské svobody bezpředmětné. Šaría zakazuje fitnu (cokoli, co by mohlo otřást muslimovou vírou), zejména evangelizaci (vydávání křesťanského svědectví), rouhání (kritizování islámu) a odpadlictví (opuštění islámu).

Modlete se za všechny libyjské křesťany. Proste Boha, aby je chránil a učinil z nich odvážné Kristovy následovníky – neboť nám nedal ducha bázlivosti, ale ducha síly, lásky a rozvahy (2. Timoteovi 1,7). Modlete se za Mustafu Abdul Džalíla a všechny vedoucí představitele země. Modlete se, aby Bůh přinesl do této země skutečnou náboženskou svobodu – v čase, který sám uzná za vhodný.

Více informací o pronásledování v Libyi naleznete na stránce Libya Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku